Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Temetői ifrastruktúra fejlesztés 2020
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása
2021. Kommunális eszköz beszerzése
2021 Felelős állattartás elősegítése
Hírek

Áramszünet

 | Áramszünet

Tisztelt Lakosság !

Az MVM Démász Áramhálózat szolgáltatásának minőségének javítása érdekében hálózati munkákat végeznek és így áramszünet várható 2022.07.11. 07:30-16:30 óra között az alábbi területeken:
Fűzfa utca 2. - 8., és 3.
György út 2.
Harmat utca 2. – 14128/3 hrsz, és 1. – 23.,
Monori út 2. – 14174., és 1. - 14181 hrsz.
Ország út 2178.

Ha tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort fog használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünet megelőzően kell bejelenteni.
Saját tulajdonú vagy bérelt aggregátor használata kizárólag az MVM Démász Áramhálózat Kft.-től előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet (bérelhető aggregátor nem igénylehető).
A levél tárgya Aggregátor használata legyen. Levélben adja meg az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címe és 0400-val kezdődő, 10 jegyű felhasználási hely azonosítója, az aggregátorozás pontos dátuma ahol aggregátort kíván használni.

Ügyfél üzemeltetésű aggregátor használatának bejelentése : hozzaferes.iroda@mvmdemaszhalozat.hu
A fenti e-mail-címen kizárólag az aggregátoros bejelentéseket tudjuk fogadni és feldolgozni.
Szíves együttműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel:
MVM Démász Áramhálózat Kft.


DTKH tájékoztatása

 | DTKH tájékoztatása
Tisztelt Lakosság !
Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.06.29.-én kihelyezett ügyfélkapcsolati pontunkon az ügyfélfogadás szünetel.
Arra kérjük Önöket, hogy ügyintézés során elektronikus illetve telefonos elérhetőségeinket részesítsék előnyben.
E-mail cím : ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Telefon : 06 53 500-152 vagy a 06 53 500-153 számon.
Megértésüket köszönjük!

Ítélkezési szünet a bíróságon

 | Ítélkezési szünet a bíróságon

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Monori Járásbíróság a nyári időszakban valamennyi szervezeti egységnél 2022. július 18. napjától – 2022. augusztus 19. napjáig ítélkezési szünetet tart.
Az ítélkezési szünet ideje alatt valamennyi ügyszakban ügyeletet tart a bíróság.
Az ügyfélsegítő szolgáltatás is megtartásra kerül a bíroságon (2200 Monor Kossuth Lajos utca 69.) hétfői napon 9.00 órától  – 12.00 óráig.
2022. július 15. napján a bíróságon munkaszüneti nap. Ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.


Zárvatartás

 | Zárvatartás
Tisztelt Lakosság !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.06.27. (Hétfőn) napján technikai okok miatt a Polgármesteri Hivatal zárva lesz és az ügyfélfogadás is szünetel.
Köszönjük megértésüket.

Parlagfű elleni védekezés

 | Parlagfű elleni védekezés

Tájékoztató

 parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

 

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. 
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl - vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bírságrendelet) alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.


Áramszünet

 | Áramszünet

Tisztelt Lakosság !

Az MVM Démász Áramhálózat szolgáltatásának minőségének javítása érdekében hálózati munkákat végeznek és így áramszünet várható 2022.06.27. 07:00-16:30 óra között az alábbi területeken:
Fürdő utca 4. - 38., 1 - 30.
Szellő utca 6. - 62, 1 - 14111/4.
Szárazhegy út 2. - 14084/6., 1. - 14015.
Tavasz utca 4. - 40., 1. - 31.
Ősz utca 2./A. - 36. 1. - 23.
Barátság utca 2.
Futó utca 4, 1.
György út 2.
Kökény utca 1800, 1.
Külterület 2120 hrsz.
Ország út 2178.

Ha tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort fog használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünet megelőzően kell bejelenteni.
Saját tulajdonú vagy bérelt aggregátor használata kizárólag az MVM Démász Áramhálózat Kft.-től előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet (bérelhető aggregátor nem igénylehető).
A levél tárgya Aggregátor használata legyen. Levélben adja meg az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címe és 0400-val kezdődő, 10 jegyű felhasználási hely azonosítója, az aggregátorozás pontos dátuma ahol aggregátort kíván használni.

Ügyfél üzemeltetésű aggregátor használatának bejelentése : hozzaferes.iroda@mvmdemaszhalozat.hu
A fenti e-mail-címen kizárólag az aggregátoros bejelentéseket tudjuk fogadni és feldolgozni.
Szíves együttműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel:
MVM Démász Áramhálózat Kft.


Dr. Páczi Antal betegsége miatt a rendelés módosul.

 | Dr. Páczi Antal betegsége miatt a rendelés módosul.
Tisztelt Lakosság!
 
Dr. Páczi Antal háziorvos szabadsága miatt a rendelést Dr. Keresztúri Imre látja el 2022.06.20-tól 2022.06.23-ig az alábbiak szerint.
 
Hétfő 07:00 - 09:00
Kedd 07:00 - 09:00
Szerda 14:00 - 17:00
Csütörtök 11:30 - 13:30
 
Sürgős esetben Dr. Orosz Edit és Dr. Rados Mária rendelési idejében is ellátja a betegeket Monoron a Balassi Bálint u. 23. sz. alatt.
 
Megértésüket köszönjük!

DTKH tájékoztatása

 | DTKH tájékoztatása
Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a DTKH Nonprofit Kft. tájékoztatását:
"Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a tegnapi napra meghirdetett szelektív gyűjtés sajnálatos műszaki okok miatt elmaradt.
A begyűjtés pótlásáról hamarosan tájékoztatjuk a Lakosságot.
Szíves együttműködésüket köszönjük és elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenség miatt."
Üdvözlettel:
Ügyfélszolgálat
DTKH Nonprofit Kft.

Népszámlálás - 2022

 | Népszámlálás - 2022

2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, melynek célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, amely három időszakra tagolódik:

1.időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;

2.időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;

3. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el, feladatuk a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele.

A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • legalább középfokú végzettség,
 • magabiztos alapvető számítógépes ismeretek (tablet kezeléséhez),
 • jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség,
 • konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás,
 • megfelelő helyismeret,
 • titoktartás,
 • vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást,
 • a felkészüléshez rendelkezik saját eszközzel (PC, laptop, tablet) és interneteléréssel,
 • a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel.

Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

Amennyiben úgy érzi, hogy a felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne, kérjük, hogy a jelentkezési lapot kitöltve küldje meg a Monorierdői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének (2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A.) postacímre vagy leadhatja személyesen a Monorierdői Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán.

Jelentkezési határidő: 2022. július 15.

 

A számlálóbiztosok díjazása az alábbiak szerint történik:

 -       kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 240 Ft/cím;

-        lakás, egyéb lakóegység összeírás: 300 Ft/cím;

-        személy összeírás: 525 Ft/személy.

 

A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azok összesített formában kerülnek nyilvánosságra, semmilyen módon nem összeköthetők a válaszadók személyével.

A népszámlálás eredményei mindannyiunk életére kihatnak. Segítse a kérdőív kitöltésével jövőnk alakítását!

Amennyiben  kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatban, azt felteheti a titkarsag@monorierdo.hu e-mail címen.

 

Kollégáink telefonos elérhetőségei:
Latonovics Brigitta 06-29/419-103
Radóczi Andrea 06-70/638-7535


Nyári diákmunka az önkormányzaton

 | Nyári diákmunka az önkormányzaton
Monorierdő Község Önkormányzata nyári diákmunkát hirdet legfeljebb 2 hónap időtartamra 2022. július 1 és augusztus 31-e között.
 
Várjuk azoknak a 16-25 év közötti, nappali tagozatos vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező – és azt iskolalátogatási igazolással igazolni is tudó – diákok jelentkezését 2022. június 16. 11.00 óráig , akik szívesen végeznének könnyű fizikai munkát legfeljebb napi 6 órában.
Feladatok: a település zöld felületeinek gondozása (pl.: locsolás, gazolás, gereblyézés), játszótereink, parkjaink rendben tartása, sepregetés, hivatali munka segítése.
Bérezés: bruttó 150.000,- Ft/hó
 
Amennyiben részt szeretnének venni a nyári diákmunkaprogramban, keressék fel a Monori Kormányhivatala Foglalkoztatási Osztályát regisztráció céljából legkésőbb 2022. június 20. napjáig. Címe: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80., tel.: 06 29 612 300
Jelentkezés, bővebb információ: Karsai Vivien +36 29 419 103-as telefonszámon.

2022. augusztus 31-éig meghosszabodik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

 | 2022. augusztus 31-éig meghosszabodik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) bekezdése alapján a 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatály

2022. augusztus 31-éig meghosszabbodik.

A lejáratot megelőzően 3 hónappal már befogadhatók új kérelmek.
Tájékoztatom, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság továbbra is jövedelemfüggő.
A két hónap időtartam rövidsége miatt kérem, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően a benyújtandó kérelmeknél az eddigieknél fokozottabban szíveskedjenek ügyelni a helyes, hiánytalan kitöltésre, az aláírások meglétére, a szükséges iratok, jövedelemigazolások csatolására.

Kérelem nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán ügyfélfogadási időben (hétfő 13.00-18.00, szerda 08.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek 08.00-11.00). A nyomtatvány benyújtásával kapcsolatosan bővebb tájékoztatást kérhetnek a 06-70/638-7535-ös telefonszámon Radóczi Andrea igazgatási csoportvezetőtől.
 

Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető


Szelektív hulladékgyűjtő edények átvétele

 | Szelektív hulladékgyűjtő edények átvétele
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edények átvételére 2022. június 30. napjáig van lehetőség munkanapokon 9.00 órától – 14.00 óráig.
 
Helyszín:
Szárazhegy Quercus Kft.
(Monorierdő Piac, Beton út 2281/2 hrsz.)
 
Az edények átvételéhez a Dtkh. által megküldött értesítő, személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges!
Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, úgy a Dtkh. által megküldött értesítő túloldalán található meghatalmazást, vagy a Dtkh. honlapján elérhető meghatalmazást szíveskedjenek kitölteni (www.dtkh.hu/Ügyfélszolgálat/Nyomtatványok/Meghatalmazás) és magukkal
hozni.
 
Az ürítés közben megrongálódott hulladékgyűjtő edények cseréjére az alábbiak szerint van lehetőség:
Az ingatlan tulajdonosának szükséges felkeresnie a Dtkh. Ügyfélszolgálataink egyikét (személyesen vagy írásban). Az ügyintézés részekét az Ügyfél számára átadásra kerül egy jegyzőkönyv, miszerint sérült az edényzete, és leadás követően jogosult a cserére.
A Dtkh. elvégzi a jegyzőkönyv átadását, amivel az Ügyfél kitöltést követően felkeresi a Szárazhegy Quercus Kft. székhelyét, ahol az edények cseréje fog megtörténni.
 
Tisztelettel:
Földesi Zoltán
Szárazhegy Quercus Kft.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Dátum: 2022-05-19


Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlanok értékesítésére

 

Monorierdő Község Önkormányzata a Monorierdő község nemzeti vagyonáról szóló 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
Elérhetősége: 0629/419-103
Adószáma: 15736228-1-13
Törzskönyvi azonosító száma: 736228
Képviseli: Szente Béla polgármester

 

 1. A pályázat célja: Önkormányzati ingatlanok értékesítése
 2. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós
 3. Az ingatlant értékesítésre kijelölő döntés száma: 68/2022.(V.4.) Kt. határozat
   
 4. A pályáztatásra kerülő ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület

Az ingatlan minimális ára

belterület, 1208

kivett beépítetlen terület

849 m2

8.538.000,-Ft

belterület, 1209

kivett beépítetlen terület

798 m2

8.025.000,- Ft

 

Az ingatlanok per, teher és igénymentesek.

 1. Pályázati feltételek:

A pályázatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (2) bekezdése alapján természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be.
Amennyiben gazdasági szervezet a pályázó, pályázatához csatolnia kell:
30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és be kell mutatnia képviselője aláírási címpéldányát.
A gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja vehet részt a pályázaton.

 1. A pályázatok benyújtásának helye:

Monorierdő Község Önkormányzata 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati ajánlati nyomtatványon. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázati ajánlat Monorierdő 1208 és/vagy 1209 hrsz. ingatlan megvásárlására.”

A pályázónak az ajánlati nyomtatványon nyilatkoznia kell:

 • a pályázati feltételek elfogadásáról
 • az ajánlati kötöttség elfogadásáról
 • az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
 • gazdasági szervezet esetén arról, hogy átlátható szervezetnek minősül
 1. A pályázati biztosíték összege:

A 1208 hrsz.-ú ingatlan esetében: 256.000,-Ft, a 1209 hrsz.-ú ingatlan esetében: 240.000,-Ft, amelyet Monorierdő Község Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742056-15590208 számú számlájára kell megfizetni. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot a pályázathoz csatolni kell.

 1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 7. (kedd) 16:00 óra.
   
 2. Az ajánlati kötöttség időtartama: A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor kezdődik.
   
 3. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez, aki az ingatlan haszonbérletére jelenleg az önkormányzattal megkötött érvényes szerződéssel rendelkezik. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb az elbírálást követő 30. napon kerül sor. Az önkormányzat csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést.

 

 1. Fizetési feltételek : Az adásvételi szerződés aláírásakor az egy összegben megfizetendő vételárrészlet ingatlanonként 2.000.000.- Ft. A fennmaradó vételárhátralék megfizetésének határideje legkésőbb: 2022. október 31.
 2. A pályázatok elbírálásának rendje

A pályázatok nyilvános felbontásának ideje: 2022. június 8. (szerda) 14:00 óra.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság bontja fel és értékeli a beérkezett pályázatokat és tesz javaslatot a Képviselő-testületnek a nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés megkötésére.

 1. Egyéb információk:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján  a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
A minimálisnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül is eredménytelenné nyilvánítja.
A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki vállalja, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből eredő lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása eseténa  pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének, valamint a tulajdonjog átruházás egyéb költségei a vevőt terhelik.
A pályázati kiírás a Monorierdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Monorierdő Község Önkormányzat honlapján (www.monorierdo.hu) kerül meghirdetésre.
A pályázaton résztvevőket levélben értesíti az önkormányzat a pályázat eredményéről.

Szente Béla
polgármester


 | A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.
A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.
 
A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet [továbbiakban OTSZ ]
1. Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi (jelenleg erdészeteknek, illetve ha olyan kártevő jelent meg a területen, amit csak égetéssel lehet semlegesíteni), külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az előzőekben leírt szabályokat kell alkalmazni.
 
2. Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály másként nem rendelkezik (jelen információk alapján a veszélyhelyzet végéig hatályosak maradhatnak a meglévő hatályos régi önkormányzati rendeletek), a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ez azt jelenti, hogy ahol van Önkormányzati rendelet, ott annak megfelelően lehet kerti hulladékot (vagyis ágakat, nyesedékeket, füvet és nem háztartási szemetet) égetni a megadott napon és időtartamban. Amennyiben nincs rendelet, akkor az OTSZ alapján tilos az égetés.
 
3. Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonna sütés, bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.
 
A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.
A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
 
Gere Imre tű.ezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltség-vezető
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai... bővebben

Partnerségi véleményezési dokumentáció - Napelem park és Bölcsőde kialakításához

 | Partnerségi véleményezési dokumentáció - Napelem park és Bölcsőde kialakításához
Tájékoztatom, a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Monorierdő község településrendezési eszközeinek a „Napelem park – Bölcsőde” – kiemelt fejlesztési terület” kialakítására vonatkozó módosításának partnerségi véleményezési dokumentációja. A településrendezési eszközök módosítását a polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) szerinti tárgyalásos eljárásban folytatja le és véleményezteti.
Az Eljr. 29/A.§ (1) bekezdése szerint a polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében - a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény  165. § (2) bekezdése szerint:
„(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően
b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.”
Fentiekre tekintettel Monorierdő Község Önkormányzat Polgármestere a településrendezési eszközeinek módosítására elkészített véleményezési dokumentációjának partnerségi egyeztetését (munkaközi tájékoztatási szakasz), valamint lakossági fórumát elektronikusan folytatja le.
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetésről szóló 16/2017. (V.26) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a szerint partnerek a település közigazgatási területén
a) ingatlannal rendelkező személy,
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) bejegyzett egyház és civil szervezet.
Az Ör. 2.§(1) bekezdése értelmében a partnerségi egyeztetésben azon partnerek véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a dokumentum területi hatályán belül rendelkeznek ingatlannal, vagy telephellyel.
A véleményezési dokumentációt innen tudják letölteni, ugyanakkor megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzat hirdetőtábláján. A véleményeik kialakításához a dokumentációból másolatot is biztosítunk.
Kérjük véleményüket 15 napon belül, de legkésőbb 2022. május 15. napjáig szíveskedjenek megküldeni a titkarsag@monorierdo.hu vagy a jegyzo@monorierdo.hu email címre.
Szente Béla polgármester
Partnerségi véleményezési dokumentáció - Napelem park és Bölcsőde kialakításához... bővebben

Ismét sikerrel pályázott önkormányzatunk

 | Ismét sikerrel pályázott önkormányzatunk
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy önkormányzatunk 44 938 223 forint támogatásban részesült az út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény vízelvezető rendszer építése/felújítása megnevezésű, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunkra, amelyből a Róka utcát fogjuk szilárd útburkolattal ellátni.
Szintén örömteli hír, hogy a tanya- és falugondnoki buszok beszerzése megnevezésű, MFP-TFB/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, a 14 982 767 forint összegű támogatásból egy Toyota Proace típusú tanyagondnoki buszt fogunk beszerezni a tanyagondnoki szolgálat részére.
Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását!
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

ÉRKEZIK A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZET

 | ÉRKEZIK A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZET
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 1 db 120 literes, gurulós edényzet ingyenes átvételére az alábbi helyszínen és időpontokban biztosítunk lehetőséget:
Helyszín:
Szárazhegy Quercus Kft.
(Monorierdő Piac, Beton út 2281/2 hrsz.)
időpontok:
➖2022. április 23. (szombat): 08.00 -14.00 óra között
Akácfa utca, Alkotás utca, Barátság köz, Barátság út, Barátság utca, Barátság útja, Béke köz, Bényei utca, Berkenye utca, Beton út, Beton utca, Bodza utca, Bogárzó utca, Bokor utca, Csalogány utca, Csillag utca, Dandár utca, Dér utca, Diófa utca
➖2022. április 25. (hétfő): 07.00 – 15.00 óra között
Erdei tanya, Erdei tanyák, Erdei út, Erdei utca, Fácán utca, Farkas utca, Fecske utca, Fenyő utca, Futó utca, Fürdő utca, Fűzfa utca, Gagarin utca, Galamb utca, Gólya utca, Gyöngyvirág utca, György köz, György út, Hajnal utca, Harmat utca, Hársfa utca, Hold utca, Holló utca, Hűvös utca, Imre út, Imre utca, Káptalanszőlő utca, Katalin utca, Középső dűlő, Középső köz, Középső út, Középső utca, Külterület major
➖2022. április 27. (szerda): 07.00 - 15.00 óra között
Majoros dűlő, Máv őrház, Medve utca, Milán utca, Monori út, Monori utca, Nap utca, Nefelejcs utca, Nyár utca, Nyáregyházi út, Nyáregyházi utca, Nyárfa utca, Nyúl utca, Ősz utca, Pacsirta utca, Rakéta utca, Rezeda utca, Rigó utca, Róka utca, Rózsa út, Rózsa utca, Sas utca, Sólyom utca
➖2022. április 29. (péntek): 07.00 - 15.00 óra között
Szabadság utca, Szárazhegyi út, Szárazhegyi utca, Szellő utca, Szélső utca, Tavasz utca, Tél utca, Tölgyfa utca, Tulipán utca, Vadász utca, Vadvirág utca, Vénusz utca, Vércse utca, Viola utca, Zsombék utca
Fontos‼‼
Az edényzet átvételéhez a Dtkh. által megküldött értesítő, személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges!
Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, úgy a Dtkh. által megküldött értesítő túloldalán található meghatalmazást, vagy a Dtkh. honlapján elérhető meghatalmazást szíveskedjenek kitölteni (www.dtkh.hu/Ügyfélszolgálat/Nyomtatványok Meghatalmazás formanyomtatvány) és magukkal hozni.

Tűzgyújtási tilalom

 | Tűzgyújtási tilalom
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat hirdetett ki!
A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. A tilalom visszavonásig lesz érvényben.
A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.
Tűzgyújtási tilalom... bővebben

Gondosóra program

 | Gondosóra program
A most kezdődött négyéves programban minden 65 éven felüli állampolgár ingyenesen igényelhet jelzőeszközt, amelyhez egy 24 órás diszpécserszolgálat is kapcsolódik. A világon egyedülálló jóléti program a GONDOSÓRA, amely alanyi jogon járó, ingyenes szolgáltatás. A jelzőeszköz egy nyakban, vagy karon hordható készülék így az egészségi problémát egyetlen gombnyomással jelezhetjük egy éjjel-nappal működő diszpécserszolgálatnak.Ahhoz, hogy valaki ezt az ingyenes szolgáltatást elérje egy nyomtatvány kell kitöltenie az önkormányzaton melyet továbbítunk a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit KFT. felé vagy interneten a www.gondosora.hu weboldalon is elérhető a regisztráció. A programmal kapcsolatban további segítséget (regisztráció, nyomtatvány kitöltése) Borbás Viktor alpolgármesternél kaphatunk a 06306319382-es telefonszámon.

Vigyázzunk egymásra,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester


Napelemes közvilágítás a Monori úton

 | Napelemes közvilágítás a Monori úton
Önkormányzati költségvetésből napelemes kültéri közvilágítás került megvalósításra. A Monori utat láttuk el 20 db lámpatesttel, melyek a tegnapi napon már működésbe is léptek és alap helyzetben 30%-os , ha mozgást érzékelnek akkor 100 %-os fénnyel világítanak.
Ezzel egyidőben a külterületi közutak (VP) fejlesztése pályázat keretén belül a Monori út felújítására is pályázatunk, közel 1 km-es útszakaszra. Régi álmunk, hogy a Monorra vezető hátsó út 5 méter szélesen legyen kialakítva, a kerékpárosakra is gondolva, kerékpársáv útjelek is fel lesznek festve, ami településünk határáig fog tartani. Bízunk a pályázat sikeres elbírálásában!

Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő:
13:00 - 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00 - 11:30

Központi telefonszám:
06-29-419-103

E-mail cím:
titkarsag@monorierdo.hu

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal