HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Kiemelt hírek

kisze1

KISZEBÁB ÉGETÉS MONORIERDŐN

A télűzés kultúrákon és vallásokon átívelő hagyomány, tavaszt váró ünnep, melynek része a kiszebáb égetés, ami lezárja a farsangot és egyben a tél elűzésének szimbóluma.

A mai napon a Monorierdői Csicsergő Óvodától indultunk útnak és közben kórusban énekeltünk télűző dallamokat, majd a kezünkben lévő dobbal, kereplővel keltettünk zajt a Rózsa utcán és a Makkos parkban égettük el a kiszebábot.

A Makkos Park előtt a Süni csoport műsorral köszöntötte a kilátogatókat. Köszönjük a felkészítést Dobosné Anikónak, Vitéz Annának és Barcsai Viktóriának.

A program végén forró teával és zsíros kenyérrel kedveskedtünk a kilátogatók számára a kellemes tavaszi időben.

Köszönjük a szervezést és közreműködést a Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha dolgozóinak.

Read More
Plakát 202425

Téltemetés – kiszebáb égetés

Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha,
Monorierdő Község Önkormányzata

Szeretettel vár minden kedves érdeklődő gyermeket és felnőtett a téltemető  felvonulásra 2024. február 13. (kedd) 16:20-kor.

Gyülekező az óvodánál 16:10-től.
Útvonal: Óvoda Csillag utca – Rózsa utca – Gyöngyvirág utca – Makkos Park

Kérjük a felvonulásra mindenki hozzon magával télűző csörgő – börgőt.
(pl. PET palack, alumínium palack babbal vagy kaviccsal töltve, kereplő stb.)

Az óvodás gyerekek csak szülöi kísérettel vehetnek részt a felvonuláson.

Read More
421926277_889052553221761_3023088581078790800_n

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében KÖZTERÜLET – FELÜGYELŐ Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának az ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt és tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében. Közreműködés az épített és természeti környezet védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Betöltendő állás szakmacsoportja: rendészet és belügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Monorierdő
Álláshirdető szervezet bemutatása: A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat személyesen, illetve postai úton a 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A címre, valamint elektronikusan: szemelyugy@monorierdo.hu nyújtható be.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, Érettségi bizonyítvány
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontja szerinti képzettség megszerzésének vállalása
Járművezetői engedély kategória: B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
• végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
• fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
• Adatkezelési nyilatkozat
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
• Nyilatkozat büntetlen előéletről
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.22. 14:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, Monorierdői Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.26. 18:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Monorierdő Község Hivatalos Facebook oldala
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.01.

Read More
rumi

ORSZÁGOS RUMMIKUB VERSENY HÁZIGAZDÁJA VOLT MONORIERDŐ

Immáron második alkalommal került megrendezésre településünkön a Monorierdői Rummikub közösség szervezésében az országos szintű megmérettetés, ahová az ország minden tájáról érkeztek versenyzők.

A Monorierdei Fekete István Általános Iskola tornaterme zsúfolásig megtelt a 160 versenyzővel. A jelenlévőket Szente Béla polgármester, Borbás Viktor alpolgármester valamint Szabó Adél főszervező köszöntötte.

A verseny győztese és negyedik helyezettje is monorierdői lakos lett, kiknek gratulálunk.

Köszönjük a tornaterem berendezésében nyújtott segítséget a Monorierdei Fekete István Általános Iskolának valamint a Szárazhegy Quercus Kft. dolgozóinak.

Read More
bogarzo1

Bogárzó-rét helyi jelentőségű védett természeti terület

A Bogárzó-rét helyi jelentőségű védett természeti terület táblával történő megjelölése
A mai nap folyamán a Monorierdő Község Önkormányzata, valamint az Egy célért, együtt, Monorierdőért Egyesület tagjai kihelyezték a Bogárzó rét helyi jelentőségű védett természeti területre a védelmet jelölő táblákat. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 26. § (1) bekezdése alapján a helyi jelentőségű védett természeti területet a természetvédelmi hatóságnak, azaz településünk esetében a jegyzőnek táblával kell megjelölnie. A hat táblát védett területünk bekötőútjaihoz raktuk, így jelezvén, hogy a területre érkezőknek a védetté nyilvánító önkormányzati rendeletet és részeként kihirdetett természetvédelmi kezelési tervben foglaltakat, illetőleg a Tvt.-ben foglalt általános védelmi előírásokat kötelezően be kell tartaniuk! Monorierdő Önkormányzatának a Bogárzó-rét HJVTT hivatalos hatályos rendeletét az önkormányzatnál, valamint elektronikus úton a következő linken érhetik el: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2023-10-SP-370
Ezúton felhívjuk a figyelmet, hogy a természet védelmét szolgáló önkormányzati rendelet, illetve a jegyző egyedi határozata előírásainak megsértése esetén, illetve helyi jelentőségű védett természeti terület állapotának, minőségének jogellenes veszélyeztetése, rongálása, károsítása esetén természetvédelmi bírságot, illetve természetvédelmi szakhatósági eljárást von maga után!
„A mi felelősségünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy egy olyan bolygón éljünk, amely nemcsak nekünk, hanem minden földi életnek otthont ad.” David Attenborough

Read More
taj1

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORVOSI ÜGYELETI RENDSZER VÁLTOZÁSÁRÓL

Az egységes alapellátási ügyeleti rendszer országos kiterjesztése 2024. február 1-jétől Fejér és Pest vármegyében folytatódik.
2024. január 31-én éjfélkor bezár Pilisen az Orvosi Ügyelet.
A várható változásokról az Országos Mentőszolgálat honlapján jelent meg tájékoztatás https://www.mentok.hu/ugyelet/

Read More
adventIV web

ADVENT IV. VASÁRNAPJA MONORIERDŐN

Településünk IV. Adventi gyertyáját délelőtt Borbás Viktor alpolgármester gyújtotta meg a Makkos parkban és ünnepi gondolataiban idézte Márai Sándort:
Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodákban, nem csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.

Read More
advent3 web

ADVENT III. VASÁRNAPJA MONORIERDŐN

Szeretetvendégség keretei között 500 adag székelykáposztát főztek a Monorierdő Csicsergő Óvoda és Konyha dolgozói, melyet közösen fogyaszthattunk el. A délután folytatásában felléptek a Holdfény Aerobik a Monorierdői Csicsergő Óvoda és a Monorierdei Fekete István Általános Iskola gyermekei valamint a Szépkorú Nyugdíjas Klub tagjai.
A műsorok után koncertet adott Kalap Jakab.
A folytatásban Szente Béla polgármester és Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő ünnepi gondolataikat követően közösen gyújtották meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját.
Az este még Vastag Csaba és a Together Gospel Singers koncertjét tekinthettük meg, mely mellé forró teát és forralt bort fogyaszthattak a kilátogatók Monorierdő Község Önkormányzatának jóvoltából.
Vendégeinket zsíros kenyérrel, péksüteményekkel és ajándékcsomagokkal várta az Egy célért, Együtt Monorierdőért Egyesület és a Monorierdői Katolikus Karitász a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából.

Read More
advent2 web

ADVENT II. VASÁRNAPJA MONORIERDŐN – EGYMILLIÓ CSILLAG A SZEGÉNYEKÉRT ORSZÁGOS SZOLIDARITÁSI AKCIÓ

ORSZÁGOS RENDEZVÉNY HÁZIGAZDÁJA VOLT MONORIERDŐ ADVENT II. VASÁRNAPJÁN

Vasárnap délután több mint 500 adag melegétel került kiosztásra településünkön a Monorierdői Katolikus Karitász, Református Gyülekezet, Egy Célért, Együtt Monorierdőért Egyesület, Monorierdei Szabadidősport Egyesület, Autós Pub valamint a Szépkorú Nyugdíjas klub jóvoltából. A kilátogatók gulyáslevest, paprikás krumplit, túrós csuszát, borsos tokányt rizzsel valamint töltött káposztát és süteményeket fogyaszthattak térítésmentesen.
16:00-kor Laczkó Mihály plébános ünnepi gondolatai és a Katolikus Közösség műsora következett, majd Szente Béla polgármesterrel közösen gyújtották meg az adventi koszorú második gyertyáját.
16:30-kor a Katolikus Karitász országos szolidaritási akciójának a megnyitójára került sor, ahol a napi megélhetési problémákra küzdők megsegítésére hívta fel a figyelmet a remény vasárnapján Herczeg Anita jószolgálati nagykövet valamint Zagyva Richárd a Katolikus Karitász igazgató helyettese, aki elmondta, hogy nagy városok után örömére szolgál, hogy Monorierdő adhatott otthont a rendezvénynek.
Borbás Viktor alpolgármester a Monorierdői Katolikus Karitász vezetője kiemelte, hogy az “Egymillió csillag a szegényekért” szolidaritási akció célja, hogy az összetartozás jegyében erősítse a szolidaritás érzését és felhívja a figyelmet a társadalom peremén szorultakra.
A Monorierdői Katolikus Karitász önkéntesei gyertyákból formálták meg a Karitász logóját a lángoló keresztet, melyet közösen gyújtottak meg.
Később Fischer Norbert énekes karácsonyi koncertje következett, mely mellé forralt bor és forró teát kínált a kilátogatók számára Monorierdő Község Önkormányzata
Végezetül 500 csomag került kiosztásra az Egy Célért, Együtt Monorierdőért Egyesület valamint a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából.
Az eseményről élőben tudósított az MTV1, EuroNews és Család Barát magazin is.
Köszönjük minden segítőnek, önkéntesnek a munkáját aki közreműködött a rendezvény sikeres lebonyolításában.
Köszönet az EVENT STUFF csapatának a rendezvénysátor kialakításáért. Külön köszönet a Gombai Polgárőr Egyesületnek.
Községből, közösség!

Read More
advent1 web

ADVENT I. VASÁRNAPJA MONORIERDŐN

A hideg ellenére is sokan gyűltek össze a Makkos parkban Advent első vasárnapján, ahol az első gyertyát Szente Béla polgármester, Lénárt Tibor református lelkész és Sánta József evangélikus lelkész gyújtották meg.
Monorierdő község önkormányzata forró teával és forralt borral várta a kilátogatókat. Az Egy Célért, Együtt Monorierdőért Egyesület a Magyar Élelmiszerbank és a Szalai húsbolt jóvoltából zsíros kenyeret osztott és ajándék csomagokkerültek kiosztásra.
 

Read More
Megszakítás