HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Pályázat

ef4cff80-5ca6-4af2-a5c0-6a5f8c5d3415

Közösségi épület energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése és közösségi tér növelése

Monorierdő Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati felhívás keretében pályázatot nyújtott be Monorierdő Béke köz 13. szám alatti ingatlan vonatkozásában, melyet a kiíró szervezet a szakmai értékelés során a nyertes pályázatok között jelölt meg. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzatra vonatkozó finanszírozásával megvalósuló pályázat keretében az Önkormányzat 24.993.640.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, melyet további 5.999.680.- Ft önrésszel egészített ki a beruházás megvalósításához. A beruházás keretében a meglévő Közösségi épület energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése és közösségi tér növelése valósult meg:
  • a meglévő elavult fa homlokzati nyílászárók helyére új műanyag hőszigetelő üvegezésű ablakok kerültek
  • a külső térelhatároló falszerkezetek 15 cm vastag grafit hőszigetelést kaptak
  • a közösségi tér növelése érdekében egy új számítógép helyiség került kialakításra
  • akadálymentes vizesblokk került kialakításra jelzőrendszerrel
  • rámpák, korlátok, csúszásmentes burkolatok, kontrasztos vezetősávok mind találhatóak

Read More
421926277_889052553221761_3023088581078790800_n

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében KÖZTERÜLET – FELÜGYELŐ Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának az ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt és tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében. Közreműködés az épített és természeti környezet védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Betöltendő állás szakmacsoportja: rendészet és belügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Monorierdő
Álláshirdető szervezet bemutatása: A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat személyesen, illetve postai úton a 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A címre, valamint elektronikusan: szemelyugy@monorierdo.hu nyújtható be.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, Érettségi bizonyítvány
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontja szerinti képzettség megszerzésének vállalása
Járművezetői engedély kategória: B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
• végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
• fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
• Adatkezelési nyilatkozat
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
• Nyilatkozat büntetlen előéletről
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.22. 14:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, Monorierdői Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.26. 18:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Monorierdő Község Hivatalos Facebook oldala
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.01.

Read More
Megszakítás