Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Temetői ifrastruktúra fejlesztés 2020
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása
2021. Kommunális eszköz beszerzése
2021 Felelős állattartás elősegítése
Hírek
 | IDŐSZAKOS VÍZHIÁNY
Tisztelt Lakosság!
 
Több telefonhívás érkezett a víznyomás ingadozása kapcsán. Telefonon egyeztettünk a DAKÖV munkatársaival akik elmondták, hogy a megnövekedett vízfogyasztás végett településünk területén nyomás csökkenés valamint időszakos vízhiány léphet fel.
Amennyiben bárkinek ivóvízre lenne szüksége, kérjük keresse Hivatalunkat és kollégáink készséggel állnak rendelkezésre az alábbi telefonszámon: 06306319382
 
Köszönettel,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Harmadfokú hőségriasztás

 | Harmadfokú hőségriasztás
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Pest megyei Katasztrófavédelem felhívásáról.
Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve 2022. július 20-án (szerda) 00.00 órától 2022. július 23-án (szombat) 24.00 óráig az ország egész területére harmadfokú hőségriasztást ad ki.
Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy akár meghaladja a 27 Celsius-fokot.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kéri az embereket, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljenek a folyadékbevitelre, ezen kívül 11 és 15 óra között lehetőség szerint húzódjanak árnyékba.
A szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen.
A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszantartó sportolás hőgutát okozhat. Ebben az állapotban a magas testhőmérséklet (40,5ºC fölött) károsíthatja a sejteket és a hőszabályozó központot. Megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat. Ezt a jelenséget tipikusan fiatal felnőtteken lehet észlelni, akik a rossz közérzet ellenére tovább edzenek. A kánikulában futni, kerékpározni csak a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Aki mégis a biciklis túra mellett dönt a hétvégén, viseljen kalapot, sapkát, álljon meg a közterületi nyomós kutaknál, hűtse csuklóját, tarkóját, vizezze be a pólóját.
Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intjük, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Akik a szabadságukat vízparton töltik, a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.
Sose hagyjanak gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet az autó belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!
A nagy melegben megnő a szén-monoxid kialakulásának a veszélye is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki. A kéménybe beszorult hideg levegő miatt a vízmelegítéskor keletkező füstgáz visszaáramolhat a lakásba, ami tragédiához is
vezethet. Ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott tanácsos szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni az ilyen esetek elkerülése érdekében.

Katasztrófavédelem tájékoztató

 | Katasztrófavédelem tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Pest megyei Katasztrófavédelem felhívásáról.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt hónapokban, a gazdasági és egyéb pénzügyi változások hatására, egyre több lakóépületben, melléképületben tartanak gázpalackokat, jellemzően propán-bután (a továbbiakban: PB) palackot.
Az ingatlanokon tárolt PB és egyéb ipari gázpalackok közül a tűzesetek során Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség (későbbiekben Monor KvK) Dabas és Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban HTP) működési területén több felhasadt, felrobbant. Ezek az események tragédiát is okozhatnak, az ott élőket, a mentési munkálatokban résztvevő tűzoltókat, rendőröket, egyéb szakembereket súlyos, akár halálos baleset érheti. A hasonló káresetek megelőzése érdekében az alábbi tájékoztatót adjuk ki:
A propán-bután és ipari gázpalackokkal és tárolásukkal kapcsolatos fontos tudnivalók
Egy tűz hatásának kitett PB palackban a nyomás folyamatosan nő, mely hatására a palack több darabra szakadva felrobbanhat, miközben a környezetében lévő éghető anyagokat meggyújtja, valamint a robbanás következtében létrejövő túlnyomás az épület szerkezeteket károsítja és törmeléket szór szét.
A hőhatására beinduló folyamat a palack visszahűtésével állítható csak meg.
Az ipari gázpalackok közül a lakosság körében leginkább az oxigén és az acetilén palackok fordulnak elő.
Az oxigén nem éghető, de az égést táplálja. A tűz hőhatására a palackban a nyomás emelkedik, emiatt az felhasadhat, és a kiszabaduló oxigén tovább fokozza a tüzet. Az oxigén az olajjal, zsírral, stb. – még az ezekkel átitatott textíliákkal
is – hevesen reagál, a károsodott palack környezetében lévő éghető anyagok könnyen lángra lobbanhatnak.
Az acetilén rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, levegőnél könnyebb gáz. Tűz hőhatására a palackban az acetilén önbomlása következik be, ami nyomásnövekedéssel járó folyamat, ezért robbanáshoz vezethet. Ha a palack felmelegedése nem akadályozható meg, és beindul a bomlási folyamat, az már nem fordítható vissza!!!
A robbanás – a folyamatos vízzel történő hűtés mellett – a palackköpeny kilyukasztásával, ezáltal a fokozódó nyomás megszüntetésével akadályozható meg.
Fentiek miatt, illetve a jogszabályi előírások betartása érdekében csak akkora mennyiségben tároljanak, használjanak gázpalacko(t)kat az épületekben és azok környezetében, amennyi fedezi az igényeket!
A már nem használt, szükségtelenné vált gázpalackokat ne tárolják tovább ingatlanjaik területén, hanem azokat újra hasznosításra adják le!
Mind a PB, mind az ipari gázpalackok felhasználása, tárolása szabvány és jogszabály által szabályozott.
A PB palackok esetében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (továbbiakban: OTSZ) foglaltak az irányadóak, melynek 191. § (6-8) bekezdései alapján a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.
Többszintes lakóépületben (társasházban) – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével – lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack.
Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben (jellemzően panel szerkezetű), ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet - a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról (továbbiakban Rendelet) 4.2.2. bekezdése a pébégáz üzemű gázfogyasztó készülékek külön előírásai alapján:
Lakossági fogyasztás céljaira legfeljebb 23 kg töltet-tömegű palackot szabad használni.
Lakossági fogyasztónak abban a helyiségben, amelyben a gázfogyasztó készülék van, csak 1 db, egy lakásban legfeljebb 2 db, összesen legfeljebb 35 kg töltet-tömegnek megfelelő palackot szabad tartania.
Két önálló rendeltetési egységűnél (lakásosnál - ikerház) nem nagyobb épületnél tartalék palack csak a terepszintnél nem mélyebb padlószintű - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott védőtávolságok figyelembevételével - mellékhelyiségben vagy melléképítményben - nyári- konyhában, mosókonyhában, szerszámkamraszínben, fészerben, ketrecben vagy a lakóépület fő fala mellett - kizárólag tartalék palack tárolására - létesített helyiségben vagy fémvázas, dróthálós, az idegenek számára hozzá nem férhetően zárt ketrecben helyezhető el.
Két önálló rendeltetési egységűnél (lakásosnál) nem nagyobb épület esetében a tartalék pébégáz palacktároló létesítésekor figyelembe kell venni a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait is. A tervnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekből a műszaki biztonsági követelmények teljesülése megállapítható. A palacktároló kivitelezése csak a pébégáz forgalmazó által felülvizsgált tervdokumentáció alapján történhet. Ez nem mentesíti a beruházót szükség esetén az építési engedély megszerzésének kötelezettsége alól.
A tároló hely 5 m-es körzetében terepszintnél mélyebb melléképítmény vagy létesítmény (pince, kút, csatorna, stb.) pincelejáró, pinceablak nem lehet. Egy tároló helyen legfeljebb 35 kg töltet-tömegnek megfelelő mennyiségű tartalékpalack tárolható.
Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos! (Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan két óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a két órát nem éri el.)
A palackot úgy kell a helyiségben elhelyezni, hogy az veszély esetén a helyiség elhagyását ne akadályozza.
A használatba vett gázpalackot:
- az ellátott készüléktől a gyártó előírása szerinti távolságban kell elhelyezni;
- más hőfejlesztő berendezéstől legalább 1,5 m - nem éghető anyagból készült és megfelelően rögzített, sugárzó hő elleni szigetelő alkalmazása esetén ez a távolság 1 m-re csökkenthető;
- a gázfogyasztó berendezéstől legalább 0,3 m távolságra kell elhelyezni - nem éghető anyagból készült, sugárzó hő ellen védő készülék burkolat esetén ez a távolság 0,1 m-re csökkenthető;
- ha a gázpalack kiömlési csonkja magasabb a gázfogyasztó berendezés felső szintjénél, a berendezéstől legalább 1 m távolságra kell elhelyezni, mely távolság hő elleni védelemmel 0,5 m-re csökkenthető;
- amennyiben nem éghető anyagú szekrényben helyezik el, a szekrényt el kell látni alsó-felső szellőzőnyílásokkal, és biztosítani kell a csatlakozáshoz, valamint a palack szelepéhez való könnyű hozzáférhetőséget.
Egy gázfogyasztó készülék használata esetén a palackra szerelt nyomáscsökkentő és a gázfogyasztó készülék hajlékony vezetékkel is összekapcsolható. A tömlő 1,5 m-nél hosszabb nem lehet, kivételt képeznek a Rendelet 4.2.1. pontban említett esetek.
Az ipari gázpalackok tárolásáról, kezeléséről az MSZ 6292 Magyar Szabvány és az OTSZ rendelkezik.
A tárolásra vonatkozó általános előírások a következők:
Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá
– lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében,
– garázsokban.
Az éghető vagy mérgező gázokkal töltött palackokat, a veszélyességi övezet figyelembevételével kell tárolni. A veszélyességi övezeten belül csak robbanásbiztos villamos szerelvények, gépek, eszközök kerülhetnek használatra, továbbá a veszélyességi övezeten belül tilos a dohányzás, tűzveszélyes tevékenység végzése.
A palackot a káros mechanikai és vegyi hatásoktól védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy hőmérséklete ne emelkedjen 50 °C (323 K) fölé.
A palackok üzemeltetése az élet-, a vagyon- és a környezetbiztonságot ne veszélyeztesse.
A palackokat eldőlés ellen biztosítani kell.
A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.
A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
Épületen belüli elhelyezés esetén a következő szabályok az irányadók:
A palack tárolására szolgáló épületre villámvédelmet kell kialakítani.
A palacktárolók külső falai legalább 60 perces tűzállósági határértékkel rendelkezzenek.
A tárolók folyamatos szellőzését biztosítani kell.
Olyan zárt helyiség esetén, amelynek alapterülete legfeljebb 20m2 az egész helyiség a veszélyességi övezetbe tartozik.
A veszélyességi övezet nagysága 6 darab palackig a palackok körüli 2 méter sugarú kör, 6 darab palack felett a palackok körüli 3 méter sugarú kör.
Szabadtéri tárolás esetén a következő szabályok az irányadók:
Szabadtéri tárolás esetén a palacktároló hely és a szomszédos építmények, berendezések között a veszélyességi övezetet is magában foglaló, biztonsági távolságot kell tartani melynek nagysága 5 méter. A biztonsági távolságot legalább 2 m magas, A1-A2 anyagból készült, 60 perces tűzállósági határértékű védőfallal lehet csökkenteni.
Biztonsági távolságon belül éghető anyagot tárolni nem szabad.
A veszélyességi övezet nagysága 6 darab palackig a palackok körüli 1 méter sugarú kör
6 darab palack felett a palackok körüli 2 méter sugarú kör.
A veszélyességi övezet nem nyúlhat át szomszédos telekre, és azt legfeljebb két oldalon legalább 2 m magas, nem éghető anyagból készült nyílás nélküli védőfal határolhatja. Ez az egyik oldalon nyílásmentes épületfal is lehet.
A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tárolóhelyein,
valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.
A tűzoltó készülék elhelyezése PB palack és az ipari gázpalack tárolása estében is javasolt.

DAKÖV Tájékoztató

 | DAKÖV Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a DAKÖV Kft. tájékoztatását:
"A DAKÖV Kft. kéri Monorierdő lakosságát, hogy a szennyvíz hibákat a 06-29/412-264 számon jelentsék be, az ivóvíz hibákat pedig a 06-29/412-372 számon.
Megértésüket és türelmüket kérjük!" 


Katasztrófavédelem tájékoztatása

 | Katasztrófavédelem tájékoztatása

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Pest megyei Katasztrófavédelem felhívásáról.  
Az elmúlt évek tapasztalatai, és statisztikái alapján megállapítható, hogy a központi segélyhívó számra viharkárral kapcsolatos bejelentések száma nőtt.
Ezek a valós vagy vélt veszélyhelyzetek azonban sok esetben megelőzhetőek, hiszen mint az élet számos területén, itt is fontos az öngondoskodás és az előrelátás.
Az egyik ilyen előre látás például a ház előtti árkok tisztán tartása, mellyel sok esetben elkerülhető, hogy a víz a pincéket, garázsokat elöntse. 
A másik előrelátás, hogy KARBANTARTÁSSAL TEHETÜNK LEGTÖBBET A MEGELŐZÉSÉRT.
A viharkárok megelőzésében, csökkentésében döntő szerepet játszik a rendszeres karbantartás, ugyanis nagyobb eséllyel sérülhetnek az épület azon elemei, amelyek eleve rosszabb állapotban vannak. Ezért otthonunk védelme érdekében javasolt szakember segítségét kérni a ház nagyobb értékű elemeinek – például a tető, kémény, tűzfal vagy a nyílászárók – rendszeres vizsgálatához, karbantartásához. 
Egy nagyobb vihart követően is érdemes ellenőriztetni az épület állapotát, mert könnyen lehet, hogy az akkor csak kissé sérült tetőszerkezetet egy következő viharnál súlyosabb kár éri. Természetesen tudatos felkészülés mellett is számolnunk kell a viharkárokkal, ám jelentősen kisebb a kockázat és enyhébbek az anyagi következmények, ha megfelelően karbantartjuk házunkat.
Fontos még néhány gondolatot megosztani a kerti bútorokról, eszközökről. Az egyre erősebb, viharosabb és hirtelen kialakuló széllökések komoly sérüléseket okozhatnak a kerti bútorokban, tárgyakban, melyek elmozdulása további károkat okozhatnak az épületekben, kerítésekben, sőt a gépjárművekben.A viharok előtt érdemes ezeket a tárgyakat (trambulin, üres medence, asztalok, székek, napernyők stb) biztonságosan rögzíteni, vagy zár védett helyre elrakni.
A felhőszakadás miatt keletkezett károk a tavaszi és nyári időszakban a legjellemzőbbek, a csúcsidőszak májusban kezdődik és az ősz elején ér véget. 
Az egyre pontosabb időjárási előrejelzések nagy támpontot nyújtanak az időben történő felkészülésre, esetleges javítások, megerősítések elvégzésére.
Üdvözlettel: Gere Imre tű. ezredes    


Hivatal igazgatási szünet

 | Hivatal igazgatási szünet

Tisztelt Lakosság! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, ügyfélfogadási rend változásáról. 
Hivatkozással a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésére és Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2021.(XII.13.) számú rendeletére a Monorierdői Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt az alábbi időszakban zárva tart:

2022. július 25. – 2022. augusztus 5.        
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Sürgős anyakönyvi ügyekben (haláleset) munkaidőben a 06-70/638-8986-os telefonszám hívható.

Megértésüket köszönjük!

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző


Csicsergő Óvoda nyári zárva tartása

 | Csicsergő Óvoda nyári zárva tartása
CSICSERGŐ ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az óvoda július 18-tól augusztus 12-ig zárva tart.
Első nevelési nap: 2022. 08. 15. (hétfő)

Változás a gyermekorvosi rendelésben

 | Változás a gyermekorvosi rendelésben
Tisztelt Lakosság!
 
Dr. Külüs Ilona gyermekorvos rendelési ideje az alábbiak szerint módosul 2022.07.11 - 2022.08.05. között:
 
hétfő - 13:30 - 15:30
kedd - 11:30 - 13:30
szerda - 11:00 - 13:00
csütörtök - 11:30 - 13:30
péntek - 08:00 - 10:30
 
Megértésüket köszönjük!

MÁV Tájékoztató!

 | MÁV Tájékoztató!

Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a MÁV Csoport tájékoztatását, hogy 2022.07.11-től 2022.07.31-ig a Kőbányai - Teher állomáson végzett karbantartási munka miatt a 100a.
Budapest – Cegléd - Szolnok vasútvonalon Üllő - Kőbánya-Kispest viszonylatban nem közlekedik a :
-3512 sz. vonat (Kőbánya - Kispest 6.27, Székesfehérvár 7.39),
-3522 sz. vonat (Kőbánya - Kispest 7.27, Székesfehérvár 8.39),

Üllő – Budapest – Kelenföld viszonylatban nem közlekedik:
-3810 sz. (Budapest – Kelenföld 6.20, Kápolnásnyék 6.54),
-3812 sz. vonat (Budapest – Kelenföld 7.20, Martonvásár 7.46),

A hét napokon közlekedő 16303 sz. HÉTMÉRFÖLDES vonat Ferihegy – Budapest-Nyugati között később közlekedik:
Ferihegy 20.24/20.25, Kőbánya-Kispest 20.32/20.34, Zugló 20.43/20.44, Budapest- Nyugati 20.52

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomás pénztárának, ügyfélszolgálatánál, illetve elérhető a MÁVDIRKET +36 1 3 49 49 49-es telefonszámon és a www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon.
A vágányzár időtartamán kívül érvényes menetrend elérhető a www.mavcsoport.hu/menetrend oldalon.     


Tájékoztató

 | Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2022.07.13-én reggel 7:00-tól felújítási munkálatokat indít a vasútállomáson található buszfordulóban.
A buszforduló felújítása során, az ideiglenes buszfordulóként megjelölt ingatlanon a tereprendzési munkálatokat kezdenek.
Lezárást érintő területek a Beton út eleje (régi piac) parkoló része illetve a Nyáregyházi út eleje. Minden közút megközelíthető lesz, teljes lezárást nem igényelnek a felújítási munkálatok.
A buszforduló, valamint a csomópont felújítása előre láthatólag 3 hetet vesz igénybe, mely idő alatt a menetrendszerinti autóbuszok az ideiglenesen kijelölt parkolót használják majd utascserére, valamint a pihenőidő kivételére.  
Megértésüket köszönjük!


 


Falunap 2022 Tájékoztató

 | Falunap 2022 Tájékoztató

Monorierdő Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2022. július 16-án 10:00 órától - 2022. július 17-én 10:00 óráig az alábbi utcaszakaszok lezárásra kerülnek a „Falunap 2022” elnevezésű rendezvény okán:

Fürdő utca (az Ősz utcától a Zsombék utcáig)
Szabadság utca (a Fürdő utcától az Akácfa utcáig)
Tölgyfa utca (a Gyöngyvirág utcától az Akácfa utcáig)
Akácfa utca (a Tölgyfa utcától a Szabadság utcáig) valamint a
Viola utca Szabadság utca felőli vége és a Vadvirág utca Szabadság utca felőli vége

A nevezett utcaszakaszok ezáltal forgalom elől elzárt területté válik.

Szükség esetén a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat felvonulása a Gyöngyvirág utcáról — amely csatlakozik a 4-es számú főúthoz — biztosított. A helyszín gépkocsival a 4-es számú főút felől a Fürdő utcára kanyarodva megközelíthető és a parkolás is ebben az utcában biztosított.

Tisztelettel kérjük szíves türelmüket és megértő együttműködésüket!

 


DAKÖV Tájékoztató

 | DAKÖV Tájékoztató

Tisztelt Lakosság ! 
Tájékoztatjuk önöket, hogy a DAKÖV Kft. vízellátó vezetéken végzett munkálatok miatt szüneteltetni fogja az ellátás.
Időpont: 2022.07.12.-én 23:00-tól 2022.07.13. 06:00-ig  
Megértésüket köszönjük ! 


Országos tűzgyújtási tilalom

 | Országos tűzgyújtási tilalom

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mainaptól (2022.07.06.) országos tűzgyújtási tilalom lépett hatályba. 
A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott.
A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható!
Szíves együttműködésüket köszönjük!


Látásvizsgálat

 | Látásvizsgálat
Tisztelt Lakosság !
Ezúton tájékoztatjuk Önöket , hogy a Monorierdő Önkormányzatának Tanácstermében (Szabadság utca 50/a) computeres látásvizsgálattal egybekötött szemüvegrendelésre lesz lehetőség.
A vizsgálat időpontja 2022.07.07.-e.
Bejelentkezés : 06/70-389-2579 és a 06/70-389-1483 telefonszámokon lehetséges.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 07.04-én is!

 | SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 07.04-én is!
Tisztelt Lakosság!
 
A tegnapi napon hírt adtunk róla, hogy a szelektív hulladékszállítást - a kialakult helyzetre tekintettel - önkormányzatunk igyekszik lehetőségeihez mérten orvosolni. Kollégáink a mai napon is az utcákon vannak. Az időjárással sem foglalkozva vágtak neki a kukák begyűjtésének. Előre láthatólag még egy napot kell beiktatnunk, hogy településünkről összegyűjtsük a szelektív szemetet, amit a szolgáltató nem tudott elszállítani.
Köszönjük Barcsai János és Csető Zoltán sofőrök valamint Fehér Károly és Orosz Attila rakodók munkáját. Köszönjük a Lakosság türelmét és megértését valamint kollégáinkhoz való jóindulatát.
 
Tisztelettel és köszönettel,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

SZELEKTÍV HULLADÉK

 | SZELEKTÍV HULLADÉK
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a holnapi napon (2022.06.30) a SZELEKTÍV HULLADÉK is elszállításra kerül. A lakosság érdekeit szem előtt tartva, hosszas egyeztetési folyamat után, a SZELEKTÍV HULLADÉK (sárga zsákos) begyűjtése az önkormányzat és a DTKH közös együttműködésével valósul meg,mely során a szolgáltató a gépjárművet, az önkormányzat a személyi feltételeket (sofőr, rakodók) biztosítja önkormányzati dolgozóin keresztül.
 
Tisztelettel,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

ÉRDEKKÉPVISELET

 | ÉRDEKKÉPVISELET
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a DTKH Nonprofit KFT. és DAKÖV KFT. jogsértő magatartása miatt, a lakossági panaszokat, jelzéseket figyelembe véve az önkormányzat egy érdekképviseletet biztosít. Ahhoz, hogy lakosainknak jogszabályban foglalt érdekei és jogai tekintetében önkormányzatunk jogi képviselője eljárjon, kérjük küldjék meg panaszaikat nevükkel és elérhetőségükkel (cím, telefonszám) a titkarsag@monorierdo.hu e-mail címre. Azokat összegyűjtve együttes erővel szeretnénk segíteni a DTKH Nonprofit KFT és a DAKÖV KFT. által tapasztalt problémák megoldásában.
 
Köszönettel,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

DTkH Tájékoztatása

 | DTkH Tájékoztatása

Tisztelt Lakosság ! 

ÚJ IDŐPONT A HŐSÉG MIATT! 

Tisztelt Ügyfeleink és Partnereink!
Az alábbi kéréssel fordulunk Önökhöz:
Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás okán arra kérjük Önöket, hogy az aktuális napon (2022.06.30) reggel 5 óráig legyenek szívesek a kommunális, zöld és szelektív hulladékokat az ingatlanok elé jól látható és megközelíthető helyre kihelyezni.
Fokozott figyelmet fordítunk a hőmunka okozta egészségkárosodások megelőzésére, járataink korábban érkeznek a településekre.
Szíves együttműködésüket köszönjük!


Köztisztviselők és kormánytisztviselők napja

 | Köztisztviselők és kormánytisztviselők napja

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Monorierdő Polgármesteri Hivatal a Közszolgálati Tisztviselők Napján, 2022. július 1-jén (pénteken) ZÁRVA tart.

Megértésüket köszönjük!


DAKÖV Tájékoztató

 | DAKÖV Tájékoztató

Tisztelt Lakosság !

Alábbiakban közöljük a DAKÖV Kft. tájékoztatását:
A DAKÖV Kft. a mai naptól (2022.06.28) a település területén a jelentkező szennyvízcsatorna rákötési igényeket a szennyvízhálózat és vákuum gépház leterheltsége miatt ideiglenesen elutasítja.

Megértésüket köszönjük!


Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő:
13:00 - 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00 - 11:30

Központi telefonszám:
06-29-419-103

E-mail cím:
titkarsag@monorierdo.hu

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal