Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Temetői ifrastruktúra fejlesztés 2020
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása
2021. Kommunális eszköz beszerzése
2021 Felelős állattartás elősegítése
Hírek

Népszámlálás 2022


Népszámlálás 2022. október 1. - 16.

Népszámlálás 2022 ... bővebben

A megfelelő tüzelőberendezés és tüzelőanyag

 | A megfelelő tüzelőberendezés és tüzelőanyag
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Pest megyei Katasztrófavédelem felhívásáról.
A megfelelő tüzelőberendezés, és égéstermék elvezető!
Kevesen gondolnák, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása szempontjából a lakossági eredetű szennyezés áll az élen a szálló por és az egészséget súlyosan károsító policiklusos aromás szénhidrogének tekintetében. Ennek jelentős része az elavult vagy szabálytalanul üzemeltetett lakossági tüzelőberendezések, illetőleg a helytelenül megválasztott tüzelőanyagok felhasználása következtében kerül a levegőbe.
A fűtési rendszerek üzemeltetése során keletkezett égéstermékek szilárd alkotóelemei a szabadba jutva növelik a szálló por mennyiségét, különösen a fűtési szezon időszakában okoznak a lakott települések környezetében nagy koncentrációt elérő légszennyezést. Több esetben fordult már elő, hogy kedvezőtlen időjárási körülményekkel párosulva valamilyen lakott településen sűrű szmogot képezve okozott az arra érzékenyeknél légzési problémákat, de a tartósan belélegzett porral szennyezett levegő akár tüdőkárosodást is előidézhet.
Ilyen esetekben is a közvetlenül a kéményekhez köthető kibocsátás csökkentése az elsődleges és valóban hatásos megoldás. Javíthatja a helyzetet az is, ha a családi házaknál az utóbbi években újra elterjedőben lévő egyedi szilárd tüzelési rendszereket korszerű fűtési technológiákra cserélik, illetve szakszerűen, nagyobb hatásfokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket állítanak üzembe, mindez csökkenti a lakókörnyezet egészségre káros szennyezését. Az új fűtési rendszer üzembe állítása tehát nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem költségmegtakarítást is eredményezhet.
-Csak engedélyezett, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
-Szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, szalma stb.) üzemelő berendezés közelébe éghető anyagot nem szabad tenni, a kipattanó szikra felfogására fémből készült és vízzel töltött szerkezetet használjunk. A tüzelőberendezés ajtóit állandóan tartsuk csukott állapotban. A berendezés tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük. A hamut és a salakot lehetőleg lehűtött állapotában ürítsük fémkonténerbe. Forró hamut tilos üríteni épületben vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat, pl.: száraz aljnövényzet.
-A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot szabad használni.
-A szilárd tüzelőanyaggal üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal gyújtsuk be és üzemeltessük.
-A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjen meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.
Az emberek számára nagyon fontos a biztonságos otthon, arra azonban ritkán gondolunk, hogy ezért a biztonságért magunknak is tennünk kell. Például a tűzmegelőzéssel és a kéményseprők munkájának támogatásával. A jó kéményseprő ma már nemcsak a tűzmegelőzés kérdéseiben illetékes, feladata van a légszennyezés ellenőrzésében és az energiatakarékosság területén is. Munkájával segíti a meglévő fűtési rendszer hatékony és gazdaságos működtetését, a tűzmegelőzést, a károsanyag-kibocsátás csökkentése révén pedig a környezet megóvásához is hozzájárul.
Hogyan kerülhetjük el a kéménytűz kialakulását? A kéménytüzek nagy része az égéstermék-elvezetőben lerakódott, elszurkosodott korom gyulladására vezethető vissza, ennek előzménye pedig a helytelen tűzrakás és nem megfelelő tüzelőanyag használata. Az okok között a második a kémény építőanyagainak elöregedése, az égéstermék-elvezető nem megfelelő műszaki állapota. Fontos, hogy a kéményseprő által megállapított kéményhibákat mihamarabb, lehetőleg a fűtési szezont megelőzően, szakemberrel javíttassák ki! Életveszélyes hiba feltárása esetén semmiképpen ne használják a tüzelő-, fűtőberendezést és a kéményt a hiba teljes elhárításáig és az új használatbavételi engedélyek beszerzéséig!
Mit tehet Ön? Gondolja meg kétszer is, mit tesz a tűzre! Ne kerüljön az égéstérbe rongy, gumi, műanyag, színes vagy fényes reklámújság, festett, lakkozott fa vagy bútorlap, mert ezek elégetésekor több korom rakódik le a kéményben, tönkre teszik a tüzelőberendezést, a bennük található káros melléktermékek, mérgező, rákkeltő anyagok a levegőbe és a hamuba kerülnek, veszélyeztetve az egészséget és a környezetünket. Az elszurkosodott korom begyulladását közvetlenül kiválthatja, ha hirtelen elégő tüzelőanyagot – fenyőfatűlevél, gyaluforgács, dióhéj stb. – használunk. Az izzó parazsat tartalmazó tűztérbe tilos nagy mennyiségű tűzifát betenni, mert nem lehet az ehhez szükséges mennyiségű levegőt biztosítani, ami elégtelen égéshez, rosszabb esetben robbanásveszélyhez vezethet. A tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így saját otthonunk levegőjét is megmérgezzük.
Kéménytűz két okból következhet be: ha a korom gyullad meg, vagy ha a szuroklerakódás kap lángra. Előbbi esetben a kéményben lerakódott por és a kicsapódott szilárd égéstermék gyullad meg. Pár percig tartó természetes folyamat, amely során a kéményben lerakódott szennyeződés 500 Celsius fokos hőmérsékleten hamuvá változik, leég a belső falakról. Szurokégésről akkor beszélünk, ha a porkorom és a kén keveredik a kicsapódó vízpárával, majd meggyullad. Ez már veszélyes folyamat, mivel az égő anyag égéshője rendkívül magas, a 800-1300 Celsius fokot is elérheti, az égés pedig akár tizenöt órán át is tarthat a lerakódott anyag mennyiségétől függően. Ez a folyamat csak ellenőrzött körülmények között, a kéményseprő felügyelete mellett történhet. Ezzel a speciális eljárással egy későbbi üzemzavart vagy dugulást, esetleg kéménytüzet lehet elkerülni.
A tüzelőberendezések használatával összefüggő veszélyek között kiemelt helyet foglal el a szén-monoxid-mérgezés. Egy szén-monoxid-érzékelő felszerelése után nagyobb biztonságban tudhatja otthonát és szeretteit, azonban fontos tudnia, hogy az érzékelő önmagában nem akadályozza meg a mérgező gáz kialakulását, csupán jelzi annak jelenlétét.
Hogyan előzheti meg a szén-monoxid kialakulását?
-A nyílt lánggal égő tüzelő-, fűtő-, vízmelegítő és főzőeszközök telepítését bízzuk szakemberre!
-A nyílt lánggal égő berendezések a szoba levegőjét használják az égés során. Biztosítsuk ezek levegő-utánpótlását!
-Évente tisztíttassuk ki és vizsgáltassuk felül a nyílt lánggal működő eszközöket!
-Tegyük lehetővé, hogy a kéményseprő el tudja végezni az időszakos ellenőrzést!
-Az ajtók, ablakok cseréjénél ügyeljünk rá, hogy legyen résszelőző az újonnan beépített, jól záródó nyílászárókon!
-Az elszívó és a nyílt lánggal égő berendezés együttes működése is hozzájárulhat a szén-monoxid kialakulásához. Ezeket soha ne működtessük együtt!
-Az esetek fele a fürdőszobában történik, mert azok légtere általában kicsi, így a vízmelegítő gyorsan elhasználja az égéshez a szoba levegőjét. A szellőzőrácsot soha ne takarjuk le, vagy szüntessük meg!
Hova telepítse az érzékelőt?
A szén-monoxid a levegőnél alig könnyebb gáz, ezért jól elkeveredik a szoba levegőjével. Az érzékelőket mindig fejmagasságban helyezzük el. A nyílt lánggal működő eszköztől mintegy másfél méteres távolságra célszerű elhelyezni, hogy az a legnagyobb biztonságot nyújtsa. Fontos, hogy az érzékelő ne a szoba sarkában kapjon helyet, a sarkoktól 10-20 centiméter távolságban helyezzük el az eszközt. Ha a hálószobába helyezzük az érzékelőt, akkor a fekvő helyzetben lévő fejünk magasságához telepítsük.

Felhívás lakossági barnakőszén igények előzetes felmérésére

 | Felhívás lakossági barnakőszén igények előzetes felmérésére

Magyarország Kormánya Belügyminisztériumának Önkormányzati Államtitkára kérte Önkormányzatunk közreműködését az energiakrízis miatt a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező monorierdői lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

A fentiek alapján kérjük, hogy a titkarsag@monorierdo.hu e-mail címre, 2022. szeptember 29-én 12 óráig történő történő megküldéssel jelezzék névvel, címmel és a szükséglet mennyiségének megjelölésével az erre vonatkozó előzetes igényüket. Továbbá fenti igényeiket személyesen ügyfélfogadási időben is jelezhetik a Polgármesteri Hivatalban.

A lakossági igénybejelentés feltételei:
-háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
-egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
-egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!


INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT MONORIERDŐN

 | INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT MONORIERDŐN
09.16-án pénteken 10:00 - 16:00 között sok szeretettel várunk mindenkit INGYENES szűrőprogramokra Monorierdőn az egészségház parkolójába.
 
Szűrőprogramok, egyéb egészségügyi szolgáltatások, általános állapotfelméréssel:
- vércukor mérés
- koleszterinszint mérés
- triglicerid meghatározás
- boka-kar index meghatározás
- testösszetétel analízis in-body készülékkel
- csontsűrűség mérés

Dr. Páczi Antal szabadsága miatt a rendelés módosul.

 | Dr. Páczi Antal szabadsága miatt a rendelés módosul.
Dr. Páczi Antal háziorvos szabadsága miatt a rendelést Dr. Keresztúri Imre látja el 2022.09.02-től 2022.09.05-ig az alábbiak szerint.
 
09.02. - 07:00 - 09:00
09.05. - 07:00 - 09:00
 
Sürgős esetben Dr. Orosz Edit és Dr. Rados Mária rendelési idejében is ellátja a betegeket Monoron a Balassi Bálint u. 23. sz. alatt.
 
Megértésüket köszönjük!

Iskolakezdési támogatás

 | Iskolakezdési támogatás

Lakossági tájékoztató!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az iskolakezdési támogatás benyújtásának határideje 2022. augusztus 31. napja. Határidő után benyújtott kérelmeket nem áll módunkban befogadni. Kizárólag hiánytalanul kitöltött, és a megfelelő mellékletekkel ellátott kérelem nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell: iskolalátogatási igazolás, jövedelemigazolás.


Tájékoztatás

 | Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. 08. 26. (Péntek) napján technikai okok miatt a Polgármesteri Hivatal zárva lesz és az ügyfélfogadás is szünetel.
Köszönjük megértésüket.

DTkH Tájékoztatás

 | DTkH Tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a DTkH Kft. tájékoztatását:
"Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.08.17.-én kihelyezett ügyfélkapcsolati pontunkon az ügyfélfogadás szünetel. Arra kérjük Önöket, hogy ügyintézés során elektronikus illetve telefonos elérhetőségeinket részesítsék előnyben. ugyfelszolgalat@dtkh.hu, 06 53 500-152 vagy 06 53 500-153
Megértésüket köszönjük!"

Dr. Külüs Ilona rendelése szabadság miatt szünetel

 | Dr. Külüs Ilona rendelése szabadság miatt szünetel
Tisztelt Lakosság!
 
Dr. Külüs Ilona gyermekorvos rendelése 2022.08.08-tól 2022.09.02-ig szabadság miatt szünetel.
 
A helyettesítést Dr. Bükki Veronika látja el az alábbiak szerint:
MONORIERDŐN
hétfő - 14:00 - 15:30
kedd - NINCS
szerda - 09:00 - 10:00
csütörtök - NINCS
péntek - 08:00 - 09:00
 
MONORON
hétfő - 11:00 - 12:00
kedd - 14:30 - 16:00
szerda - 11:00-12:00
csütörtök - 12:00 - 13:00
péntek - 12:00 - 13:00
 
Telefonos időpontkérés rendelési időben:
Monorierdő - 06-29-781-598
Monor - 06-29-999-233
 
Megértésüket köszönjük!

DTkH Kft. tájékoztató

 | DTkH Kft. tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az elmaradt Zöldhulladék szállítást a DTkH Nonprofit Kft. csütörtöki napon pótolja az elmaradt utcákban: Farkas, Futó, Dér, Medve, Hold, Vénusz, Alkotás.
Szíves együttműködésüket köszönjük és elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenség miatt.

 | SZENNYVÍZ PROBLÉMA
Tisztelt Lakosság!
 
Önkormányzatunk napi szinten foglalkozik azzal az áldatlan állapottal ami kialakult Monorierdő területén a szennyvízzel kapcsolatban. A probléma átmeneti megoldásaként egy külsős szolgáltató bevonásával, nagy teljesítményű szippantó autó igénybevételével történik majd a csatorna hálózat tehermentesítése a lakossági bejelentések figyelembevételével, mely önkormányzatunk közbenjárásával valósul meg előre láthatóan szerdai napokon. Bízunk benne, hogy további napokat is tud a cég biztosítani. A térségben több szolgáltatót is felkerestünk, de kapacitás hiányára hivatkozva nem tudtak segítséggel szolgálni.
Az eddig beérkezett panaszokat önkormányzatunk jogi képviselőjéhez már eljuttattuk valamint a NÉBIH, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Önkormányzatokért Felelős Államtitkár felé is jelzéssel és segítségkéréssel fordultunk.
 
További panaszaikat, jelzéseiket a titkarsag@monorierdo.hu email címre várjuk.
 
Tisztelettel,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

 | IDŐSZAKOS VÍZHIÁNY
Tisztelt Lakosság!
 
Több telefonhívás érkezett a víznyomás ingadozása kapcsán. Telefonon egyeztettünk a DAKÖV munkatársaival akik elmondták, hogy a megnövekedett vízfogyasztás végett településünk területén nyomás csökkenés valamint időszakos vízhiány léphet fel.
Amennyiben bárkinek ivóvízre lenne szüksége, kérjük keresse Hivatalunkat és kollégáink készséggel állnak rendelkezésre az alábbi telefonszámon: 06306319382
 
Köszönettel,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Harmadfokú hőségriasztás

 | Harmadfokú hőségriasztás
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Pest megyei Katasztrófavédelem felhívásáról.
Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve 2022. július 20-án (szerda) 00.00 órától 2022. július 23-án (szombat) 24.00 óráig az ország egész területére harmadfokú hőségriasztást ad ki.
Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy akár meghaladja a 27 Celsius-fokot.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kéri az embereket, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljenek a folyadékbevitelre, ezen kívül 11 és 15 óra között lehetőség szerint húzódjanak árnyékba.
A szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen.
A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszantartó sportolás hőgutát okozhat. Ebben az állapotban a magas testhőmérséklet (40,5ºC fölött) károsíthatja a sejteket és a hőszabályozó központot. Megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat. Ezt a jelenséget tipikusan fiatal felnőtteken lehet észlelni, akik a rossz közérzet ellenére tovább edzenek. A kánikulában futni, kerékpározni csak a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Aki mégis a biciklis túra mellett dönt a hétvégén, viseljen kalapot, sapkát, álljon meg a közterületi nyomós kutaknál, hűtse csuklóját, tarkóját, vizezze be a pólóját.
Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intjük, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Akik a szabadságukat vízparton töltik, a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.
Sose hagyjanak gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet az autó belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!
A nagy melegben megnő a szén-monoxid kialakulásának a veszélye is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki. A kéménybe beszorult hideg levegő miatt a vízmelegítéskor keletkező füstgáz visszaáramolhat a lakásba, ami tragédiához is
vezethet. Ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott tanácsos szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni az ilyen esetek elkerülése érdekében.

Katasztrófavédelem tájékoztató

 | Katasztrófavédelem tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Pest megyei Katasztrófavédelem felhívásáról.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt hónapokban, a gazdasági és egyéb pénzügyi változások hatására, egyre több lakóépületben, melléképületben tartanak gázpalackokat, jellemzően propán-bután (a továbbiakban: PB) palackot.
Az ingatlanokon tárolt PB és egyéb ipari gázpalackok közül a tűzesetek során Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség (későbbiekben Monor KvK) Dabas és Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban HTP) működési területén több felhasadt, felrobbant. Ezek az események tragédiát is okozhatnak, az ott élőket, a mentési munkálatokban résztvevő tűzoltókat, rendőröket, egyéb szakembereket súlyos, akár halálos baleset érheti. A hasonló káresetek megelőzése érdekében az alábbi tájékoztatót adjuk ki:
A propán-bután és ipari gázpalackokkal és tárolásukkal kapcsolatos fontos tudnivalók
Egy tűz hatásának kitett PB palackban a nyomás folyamatosan nő, mely hatására a palack több darabra szakadva felrobbanhat, miközben a környezetében lévő éghető anyagokat meggyújtja, valamint a robbanás következtében létrejövő túlnyomás az épület szerkezeteket károsítja és törmeléket szór szét.
A hőhatására beinduló folyamat a palack visszahűtésével állítható csak meg.
Az ipari gázpalackok közül a lakosság körében leginkább az oxigén és az acetilén palackok fordulnak elő.
Az oxigén nem éghető, de az égést táplálja. A tűz hőhatására a palackban a nyomás emelkedik, emiatt az felhasadhat, és a kiszabaduló oxigén tovább fokozza a tüzet. Az oxigén az olajjal, zsírral, stb. – még az ezekkel átitatott textíliákkal
is – hevesen reagál, a károsodott palack környezetében lévő éghető anyagok könnyen lángra lobbanhatnak.
Az acetilén rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, levegőnél könnyebb gáz. Tűz hőhatására a palackban az acetilén önbomlása következik be, ami nyomásnövekedéssel járó folyamat, ezért robbanáshoz vezethet. Ha a palack felmelegedése nem akadályozható meg, és beindul a bomlási folyamat, az már nem fordítható vissza!!!
A robbanás – a folyamatos vízzel történő hűtés mellett – a palackköpeny kilyukasztásával, ezáltal a fokozódó nyomás megszüntetésével akadályozható meg.
Fentiek miatt, illetve a jogszabályi előírások betartása érdekében csak akkora mennyiségben tároljanak, használjanak gázpalacko(t)kat az épületekben és azok környezetében, amennyi fedezi az igényeket!
A már nem használt, szükségtelenné vált gázpalackokat ne tárolják tovább ingatlanjaik területén, hanem azokat újra hasznosításra adják le!
Mind a PB, mind az ipari gázpalackok felhasználása, tárolása szabvány és jogszabály által szabályozott.
A PB palackok esetében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (továbbiakban: OTSZ) foglaltak az irányadóak, melynek 191. § (6-8) bekezdései alapján a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.
Többszintes lakóépületben (társasházban) – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével – lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack.
Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben (jellemzően panel szerkezetű), ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet - a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról (továbbiakban Rendelet) 4.2.2. bekezdése a pébégáz üzemű gázfogyasztó készülékek külön előírásai alapján:
Lakossági fogyasztás céljaira legfeljebb 23 kg töltet-tömegű palackot szabad használni.
Lakossági fogyasztónak abban a helyiségben, amelyben a gázfogyasztó készülék van, csak 1 db, egy lakásban legfeljebb 2 db, összesen legfeljebb 35 kg töltet-tömegnek megfelelő palackot szabad tartania.
Két önálló rendeltetési egységűnél (lakásosnál - ikerház) nem nagyobb épületnél tartalék palack csak a terepszintnél nem mélyebb padlószintű - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott védőtávolságok figyelembevételével - mellékhelyiségben vagy melléképítményben - nyári- konyhában, mosókonyhában, szerszámkamraszínben, fészerben, ketrecben vagy a lakóépület fő fala mellett - kizárólag tartalék palack tárolására - létesített helyiségben vagy fémvázas, dróthálós, az idegenek számára hozzá nem férhetően zárt ketrecben helyezhető el.
Két önálló rendeltetési egységűnél (lakásosnál) nem nagyobb épület esetében a tartalék pébégáz palacktároló létesítésekor figyelembe kell venni a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait is. A tervnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekből a műszaki biztonsági követelmények teljesülése megállapítható. A palacktároló kivitelezése csak a pébégáz forgalmazó által felülvizsgált tervdokumentáció alapján történhet. Ez nem mentesíti a beruházót szükség esetén az építési engedély megszerzésének kötelezettsége alól.
A tároló hely 5 m-es körzetében terepszintnél mélyebb melléképítmény vagy létesítmény (pince, kút, csatorna, stb.) pincelejáró, pinceablak nem lehet. Egy tároló helyen legfeljebb 35 kg töltet-tömegnek megfelelő mennyiségű tartalékpalack tárolható.
Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos! (Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan két óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a két órát nem éri el.)
A palackot úgy kell a helyiségben elhelyezni, hogy az veszély esetén a helyiség elhagyását ne akadályozza.
A használatba vett gázpalackot:
- az ellátott készüléktől a gyártó előírása szerinti távolságban kell elhelyezni;
- más hőfejlesztő berendezéstől legalább 1,5 m - nem éghető anyagból készült és megfelelően rögzített, sugárzó hő elleni szigetelő alkalmazása esetén ez a távolság 1 m-re csökkenthető;
- a gázfogyasztó berendezéstől legalább 0,3 m távolságra kell elhelyezni - nem éghető anyagból készült, sugárzó hő ellen védő készülék burkolat esetén ez a távolság 0,1 m-re csökkenthető;
- ha a gázpalack kiömlési csonkja magasabb a gázfogyasztó berendezés felső szintjénél, a berendezéstől legalább 1 m távolságra kell elhelyezni, mely távolság hő elleni védelemmel 0,5 m-re csökkenthető;
- amennyiben nem éghető anyagú szekrényben helyezik el, a szekrényt el kell látni alsó-felső szellőzőnyílásokkal, és biztosítani kell a csatlakozáshoz, valamint a palack szelepéhez való könnyű hozzáférhetőséget.
Egy gázfogyasztó készülék használata esetén a palackra szerelt nyomáscsökkentő és a gázfogyasztó készülék hajlékony vezetékkel is összekapcsolható. A tömlő 1,5 m-nél hosszabb nem lehet, kivételt képeznek a Rendelet 4.2.1. pontban említett esetek.
Az ipari gázpalackok tárolásáról, kezeléséről az MSZ 6292 Magyar Szabvány és az OTSZ rendelkezik.
A tárolásra vonatkozó általános előírások a következők:
Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá
– lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében,
– garázsokban.
Az éghető vagy mérgező gázokkal töltött palackokat, a veszélyességi övezet figyelembevételével kell tárolni. A veszélyességi övezeten belül csak robbanásbiztos villamos szerelvények, gépek, eszközök kerülhetnek használatra, továbbá a veszélyességi övezeten belül tilos a dohányzás, tűzveszélyes tevékenység végzése.
A palackot a káros mechanikai és vegyi hatásoktól védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy hőmérséklete ne emelkedjen 50 °C (323 K) fölé.
A palackok üzemeltetése az élet-, a vagyon- és a környezetbiztonságot ne veszélyeztesse.
A palackokat eldőlés ellen biztosítani kell.
A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.
A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
Épületen belüli elhelyezés esetén a következő szabályok az irányadók:
A palack tárolására szolgáló épületre villámvédelmet kell kialakítani.
A palacktárolók külső falai legalább 60 perces tűzállósági határértékkel rendelkezzenek.
A tárolók folyamatos szellőzését biztosítani kell.
Olyan zárt helyiség esetén, amelynek alapterülete legfeljebb 20m2 az egész helyiség a veszélyességi övezetbe tartozik.
A veszélyességi övezet nagysága 6 darab palackig a palackok körüli 2 méter sugarú kör, 6 darab palack felett a palackok körüli 3 méter sugarú kör.
Szabadtéri tárolás esetén a következő szabályok az irányadók:
Szabadtéri tárolás esetén a palacktároló hely és a szomszédos építmények, berendezések között a veszélyességi övezetet is magában foglaló, biztonsági távolságot kell tartani melynek nagysága 5 méter. A biztonsági távolságot legalább 2 m magas, A1-A2 anyagból készült, 60 perces tűzállósági határértékű védőfallal lehet csökkenteni.
Biztonsági távolságon belül éghető anyagot tárolni nem szabad.
A veszélyességi övezet nagysága 6 darab palackig a palackok körüli 1 méter sugarú kör
6 darab palack felett a palackok körüli 2 méter sugarú kör.
A veszélyességi övezet nem nyúlhat át szomszédos telekre, és azt legfeljebb két oldalon legalább 2 m magas, nem éghető anyagból készült nyílás nélküli védőfal határolhatja. Ez az egyik oldalon nyílásmentes épületfal is lehet.
A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tárolóhelyein,
valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.
A tűzoltó készülék elhelyezése PB palack és az ipari gázpalack tárolása estében is javasolt.

DAKÖV Tájékoztató

 | DAKÖV Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a DAKÖV Kft. tájékoztatását:
"A DAKÖV Kft. kéri Monorierdő lakosságát, hogy a szennyvíz hibákat a 06-29/412-264 számon jelentsék be, az ivóvíz hibákat pedig a 06-29/412-372 számon.
Megértésüket és türelmüket kérjük!" 


Katasztrófavédelem tájékoztatása

 | Katasztrófavédelem tájékoztatása

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Pest megyei Katasztrófavédelem felhívásáról.  
Az elmúlt évek tapasztalatai, és statisztikái alapján megállapítható, hogy a központi segélyhívó számra viharkárral kapcsolatos bejelentések száma nőtt.
Ezek a valós vagy vélt veszélyhelyzetek azonban sok esetben megelőzhetőek, hiszen mint az élet számos területén, itt is fontos az öngondoskodás és az előrelátás.
Az egyik ilyen előre látás például a ház előtti árkok tisztán tartása, mellyel sok esetben elkerülhető, hogy a víz a pincéket, garázsokat elöntse. 
A másik előrelátás, hogy KARBANTARTÁSSAL TEHETÜNK LEGTÖBBET A MEGELŐZÉSÉRT.
A viharkárok megelőzésében, csökkentésében döntő szerepet játszik a rendszeres karbantartás, ugyanis nagyobb eséllyel sérülhetnek az épület azon elemei, amelyek eleve rosszabb állapotban vannak. Ezért otthonunk védelme érdekében javasolt szakember segítségét kérni a ház nagyobb értékű elemeinek – például a tető, kémény, tűzfal vagy a nyílászárók – rendszeres vizsgálatához, karbantartásához. 
Egy nagyobb vihart követően is érdemes ellenőriztetni az épület állapotát, mert könnyen lehet, hogy az akkor csak kissé sérült tetőszerkezetet egy következő viharnál súlyosabb kár éri. Természetesen tudatos felkészülés mellett is számolnunk kell a viharkárokkal, ám jelentősen kisebb a kockázat és enyhébbek az anyagi következmények, ha megfelelően karbantartjuk házunkat.
Fontos még néhány gondolatot megosztani a kerti bútorokról, eszközökről. Az egyre erősebb, viharosabb és hirtelen kialakuló széllökések komoly sérüléseket okozhatnak a kerti bútorokban, tárgyakban, melyek elmozdulása további károkat okozhatnak az épületekben, kerítésekben, sőt a gépjárművekben.A viharok előtt érdemes ezeket a tárgyakat (trambulin, üres medence, asztalok, székek, napernyők stb) biztonságosan rögzíteni, vagy zár védett helyre elrakni.
A felhőszakadás miatt keletkezett károk a tavaszi és nyári időszakban a legjellemzőbbek, a csúcsidőszak májusban kezdődik és az ősz elején ér véget. 
Az egyre pontosabb időjárási előrejelzések nagy támpontot nyújtanak az időben történő felkészülésre, esetleges javítások, megerősítések elvégzésére.
Üdvözlettel: Gere Imre tű. ezredes    


Hivatal igazgatási szünet

 | Hivatal igazgatási szünet

Tisztelt Lakosság! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, ügyfélfogadási rend változásáról. 
Hivatkozással a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésére és Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2021.(XII.13.) számú rendeletére a Monorierdői Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt az alábbi időszakban zárva tart:

2022. július 25. – 2022. augusztus 5.        
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Sürgős anyakönyvi ügyekben (haláleset) munkaidőben a 06-70/638-8986-os telefonszám hívható.

Megértésüket köszönjük!

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző


Csicsergő Óvoda nyári zárva tartása

 | Csicsergő Óvoda nyári zárva tartása
CSICSERGŐ ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az óvoda július 18-tól augusztus 12-ig zárva tart.
Első nevelési nap: 2022. 08. 15. (hétfő)

Változás a gyermekorvosi rendelésben

 | Változás a gyermekorvosi rendelésben
Tisztelt Lakosság!
 
Dr. Külüs Ilona gyermekorvos rendelési ideje az alábbiak szerint módosul 2022.07.11 - 2022.08.05. között:
 
hétfő - 13:30 - 15:30
kedd - 11:30 - 13:30
szerda - 11:00 - 13:00
csütörtök - 11:30 - 13:30
péntek - 08:00 - 10:30
 
Megértésüket köszönjük!

MÁV Tájékoztató!

 | MÁV Tájékoztató!

Tisztelt Lakosság!
Alábbiakban közöljük a MÁV Csoport tájékoztatását, hogy 2022.07.11-től 2022.07.31-ig a Kőbányai - Teher állomáson végzett karbantartási munka miatt a 100a.
Budapest – Cegléd - Szolnok vasútvonalon Üllő - Kőbánya-Kispest viszonylatban nem közlekedik a :
-3512 sz. vonat (Kőbánya - Kispest 6.27, Székesfehérvár 7.39),
-3522 sz. vonat (Kőbánya - Kispest 7.27, Székesfehérvár 8.39),

Üllő – Budapest – Kelenföld viszonylatban nem közlekedik:
-3810 sz. (Budapest – Kelenföld 6.20, Kápolnásnyék 6.54),
-3812 sz. vonat (Budapest – Kelenföld 7.20, Martonvásár 7.46),

A hét napokon közlekedő 16303 sz. HÉTMÉRFÖLDES vonat Ferihegy – Budapest-Nyugati között később közlekedik:
Ferihegy 20.24/20.25, Kőbánya-Kispest 20.32/20.34, Zugló 20.43/20.44, Budapest- Nyugati 20.52

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomás pénztárának, ügyfélszolgálatánál, illetve elérhető a MÁVDIRKET +36 1 3 49 49 49-es telefonszámon és a www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon.
A vágányzár időtartamán kívül érvényes menetrend elérhető a www.mavcsoport.hu/menetrend oldalon.     


Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
8:00 – 12:00, és
12:30 - 17:30 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
Nincs ügyfélfogadás

Központi telefonszám:
06-29-419-103

E-mail cím:
titkarsag@monorierdo.hu

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Választási hirdetmény

Választási hirdetmény