HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Category: Közlemény

10m

ANNYI FÁT ÜLTETÜNK, AMENNYIEN LAKUNK MONORIERDŐN

Monorierdő Község Önkormányzata kitartó elszántsággal, a 10 millió fa Alapítvány támogatásával tovább írja a zöld jövő történetét. A hétvége fénypontjaként, szombaton újabb faültetési akció kerül megrendezésre, ahol nem csupán egy új erdőt ültetünk, de egyben a régió eredeti, erdősztyeppei arculatát is helyreállítjuk. Az esemény különlegességét adja, hogy a telepítés során minden monorierdői lakos számára jut egy-egy fa, így az összefogás és a fenntarthatóság jelképe is egyben.

Felemelő érzés mikor a közösség összefog, és közvetlenül hozzájárul nem csak saját települése, hanem az egész ország zöldítéséhez. A Bényei és Harmat utca sarkánál találkozunk, ahol minden kéz és jó szándék számít. Ez a kezdeményezés több mint egyszerű faültetés; ez egy szimbolikus gesztus a természet és a jövő generációi felé.

Ültessünk együtt, és formáljuk Monorierdőt és legyünk részesei egy országosan is nagynak számító zöld projektnek!

Köszönet a 10 millió Fa Monorierdő és a 10 millió Fa csapatának!

Read More
kisze1

KISZEBÁB ÉGETÉS MONORIERDŐN

A télűzés kultúrákon és vallásokon átívelő hagyomány, tavaszt váró ünnep, melynek része a kiszebáb égetés, ami lezárja a farsangot és egyben a tél elűzésének szimbóluma.

A mai napon a Monorierdői Csicsergő Óvodától indultunk útnak és közben kórusban énekeltünk télűző dallamokat, majd a kezünkben lévő dobbal, kereplővel keltettünk zajt a Rózsa utcán és a Makkos parkban égettük el a kiszebábot.

A Makkos Park előtt a Süni csoport műsorral köszöntötte a kilátogatókat. Köszönjük a felkészítést Dobosné Anikónak, Vitéz Annának és Barcsai Viktóriának.

A program végén forró teával és zsíros kenyérrel kedveskedtünk a kilátogatók számára a kellemes tavaszi időben.

Köszönjük a szervezést és közreműködést a Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha dolgozóinak.

Read More
ef4cff80-5ca6-4af2-a5c0-6a5f8c5d3415

Közösségi épület energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése és közösségi tér növelése

Monorierdő Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati felhívás keretében pályázatot nyújtott be Monorierdő Béke köz 13. szám alatti ingatlan vonatkozásában, melyet a kiíró szervezet a szakmai értékelés során a nyertes pályázatok között jelölt meg. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzatra vonatkozó finanszírozásával megvalósuló pályázat keretében az Önkormányzat 24.993.640.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, melyet további 5.999.680.- Ft önrésszel egészített ki a beruházás megvalósításához. A beruházás keretében a meglévő Közösségi épület energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése és közösségi tér növelése valósult meg:
  • a meglévő elavult fa homlokzati nyílászárók helyére új műanyag hőszigetelő üvegezésű ablakok kerültek
  • a külső térelhatároló falszerkezetek 15 cm vastag grafit hőszigetelést kaptak
  • a közösségi tér növelése érdekében egy új számítógép helyiség került kialakításra
  • akadálymentes vizesblokk került kialakításra jelzőrendszerrel
  • rámpák, korlátok, csúszásmentes burkolatok, kontrasztos vezetősávok mind találhatóak

Read More
Plakát 202425

Téltemetés – kiszebáb égetés

Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha,
Monorierdő Község Önkormányzata

Szeretettel vár minden kedves érdeklődő gyermeket és felnőtett a téltemető  felvonulásra 2024. február 13. (kedd) 16:20-kor.

Gyülekező az óvodánál 16:10-től.
Útvonal: Óvoda Csillag utca – Rózsa utca – Gyöngyvirág utca – Makkos Park

Kérjük a felvonulásra mindenki hozzon magával télűző csörgő – börgőt.
(pl. PET palack, alumínium palack babbal vagy kaviccsal töltve, kereplő stb.)

Az óvodás gyerekek csak szülöi kísérettel vehetnek részt a felvonuláson.

Read More
421926277_889052553221761_3023088581078790800_n

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MONORIERDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében KÖZTERÜLET – FELÜGYELŐ Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának az ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt és tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében. Közreműködés az épített és természeti környezet védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Betöltendő állás szakmacsoportja: rendészet és belügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Monorierdő
Álláshirdető szervezet bemutatása: A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat személyesen, illetve postai úton a 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A címre, valamint elektronikusan: szemelyugy@monorierdo.hu nyújtható be.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, Érettségi bizonyítvány
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontja szerinti képzettség megszerzésének vállalása
Járművezetői engedély kategória: B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
• végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
• fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
• Adatkezelési nyilatkozat
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
• Nyilatkozat büntetlen előéletről
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.22. 14:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, Monorierdői Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.26. 18:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Monorierdő Község Hivatalos Facebook oldala
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.01.

Read More
rumi

ORSZÁGOS RUMMIKUB VERSENY HÁZIGAZDÁJA VOLT MONORIERDŐ

Immáron második alkalommal került megrendezésre településünkön a Monorierdői Rummikub közösség szervezésében az országos szintű megmérettetés, ahová az ország minden tájáról érkeztek versenyzők.

A Monorierdei Fekete István Általános Iskola tornaterme zsúfolásig megtelt a 160 versenyzővel. A jelenlévőket Szente Béla polgármester, Borbás Viktor alpolgármester valamint Szabó Adél főszervező köszöntötte.

A verseny győztese és negyedik helyezettje is monorierdői lakos lett, kiknek gratulálunk.

Köszönjük a tornaterem berendezésében nyújtott segítséget a Monorierdei Fekete István Általános Iskolának valamint a Szárazhegy Quercus Kft. dolgozóinak.

Read More
bogarzo1

Bogárzó-rét helyi jelentőségű védett természeti terület

A Bogárzó-rét helyi jelentőségű védett természeti terület táblával történő megjelölése
A mai nap folyamán a Monorierdő Község Önkormányzata, valamint az Egy célért, együtt, Monorierdőért Egyesület tagjai kihelyezték a Bogárzó rét helyi jelentőségű védett természeti területre a védelmet jelölő táblákat. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 26. § (1) bekezdése alapján a helyi jelentőségű védett természeti területet a természetvédelmi hatóságnak, azaz településünk esetében a jegyzőnek táblával kell megjelölnie. A hat táblát védett területünk bekötőútjaihoz raktuk, így jelezvén, hogy a területre érkezőknek a védetté nyilvánító önkormányzati rendeletet és részeként kihirdetett természetvédelmi kezelési tervben foglaltakat, illetőleg a Tvt.-ben foglalt általános védelmi előírásokat kötelezően be kell tartaniuk! Monorierdő Önkormányzatának a Bogárzó-rét HJVTT hivatalos hatályos rendeletét az önkormányzatnál, valamint elektronikus úton a következő linken érhetik el: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2023-10-SP-370
Ezúton felhívjuk a figyelmet, hogy a természet védelmét szolgáló önkormányzati rendelet, illetve a jegyző egyedi határozata előírásainak megsértése esetén, illetve helyi jelentőségű védett természeti terület állapotának, minőségének jogellenes veszélyeztetése, rongálása, károsítása esetén természetvédelmi bírságot, illetve természetvédelmi szakhatósági eljárást von maga után!
„A mi felelősségünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy egy olyan bolygón éljünk, amely nemcsak nekünk, hanem minden földi életnek otthont ad.” David Attenborough

Read More
hulladek

Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék 2024. évi szállítási rendje

Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék 2024. évi szállítási rendje az alábbiak szerint alakul.

FIGYELEM! A szelektív hulladékgyűjtés napja csütörtöki napról szerdai napra változik, a zöldhulladék gyűjtés nHázhoz menő csomagolási és zöldhulladék 2024. évi szállítási rendje az alábbiak szerint alakul.

FIGYELEM! A szelektív hulladékgyűjtés napja csütörtöki napról szerdai napra változik, a zöldhulladék gyűjtés napja pénteki napról hétfői napra változik.apja pénteki napról hétfői napra változik.

Read More
kutya

Kóbor kutyák Monorierdőn

Lakossági jelzést követően ismét 2 eb került befogásra településünkön. Minden egyes jelzést komolyan veszünk és a felelőtlen gazdikkal szemben – amennyiben azok beazonosíthatók- a hatósági osztály eljárást indít. A kutyákban chip nem volt.

Kérjük a felelőtlen gazdát illetve azon lakosokat akinek tudomása van a tulajdonos személyéről , hogy jelentkezzen a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán Csető Zoltán kollégánknál a 06303404801-es telefonszámon vagy a hatosagi@monorierdo.hu e-mail címen.

A jövőben a jogszabályok adta legszigorúbb eljárásban részesülnek a felelőtlen állattartók.

Read More
taj1

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORVOSI ÜGYELETI RENDSZER VÁLTOZÁSÁRÓL

Az egységes alapellátási ügyeleti rendszer országos kiterjesztése 2024. február 1-jétől Fejér és Pest vármegyében folytatódik.
2024. január 31-én éjfélkor bezár Pilisen az Orvosi Ügyelet.
A várható változásokról az Országos Mentőszolgálat honlapján jelent meg tájékoztatás https://www.mentok.hu/ugyelet/

Read More
Megszakítás