HASZNOS WEBOLDALAK
DTKH ügyfélszolgálat
MÁV jegyvásárlás
MVM Next Online ügyintézés

Tisztelt Lakosság!

 Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 133/2023. (VI.27.) Kt. határozatában előzetesen támogatta a vasútállomás fejlesztése keretében P+R parkolók és B+R kerékpártárolók kialakítása érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosítását. A beruházás az Építési és Közlekedési Minisztérium Budapest agglomeráció elővárosi vasútállomások fejlesztése projekt részeként valósul meg.

A tervezett módosítást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.R.) értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátjuk.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2.§-a szerinti eltérő rendelkezések értelmében a partnerségi egyeztetés kizárólag elektronikus formában történik. A hely építési szabályzat tervezete a hirdetmény mellékletében megtalálható.

A Korm.R. alapján a partnerek, illetve a lakosság észrevételeinek és javaslatainak közlésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  1. írásbeli észrevétel megküldése 2024. június 28. napján 16 óráig a muszak@monorierdo.hu email címre,
  2. írásbeli észrevétel leadása a Hivatal ügyfélszolgálatán,
  3. közvetlenül az E-TÉR felületre történő feltöltéssel, a felületen megadott határidőn belül.

Az E-Tér felületen történő véleménynyilvánítás folyamata a következő:

A Partner az IDM-ben legalább magánszemélyként regisztrál és a rendszerbe bejelentkezik. Ezt követően az elektronikus felület automatikusan irányít a megfelelő oldalra, és lehetőséget ad a vélemény feltöltésre.

A regisztrációhoz segédletet az OÉNY regisztrációs segédlet oldalon talál. (https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/hasznalati_utmutato_-_partnerek_szamara.pdf).

 

Tisztelettel:                                        
Szente Béla
polgármester

 

Megszakítás