Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Hírek

Változások a hulladékgazdálkodási hatósági jogkörökben


 | Változások a hulladékgazdálkodási hatósági jogkörökben
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet jegyző hatáskörét megállapító 11. § (1) bekezdése 2021. március 16-től nem hatályos.
Fentiek értelmében 2021. március 16. napjától hulladékgazdálkodási ügyekben Monorierdő tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
Viszont! a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a hulladékgazdálkodási hatóság mellett hulladékgazdálkodási bírságot helyszíni bírságként – többek között – a jegyző, a közterületfelügyelő, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr, a hegyőr is kiszabhat.
A helyszíni bírság kiszabásának feltétele, hogy az elkövető a helyszínen elismeri az elkövetést
A jegyző ott is feladatot kap, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság által elrendelt közérdekű munka végrehajtásáról a kötelezett lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában a jogellenes magatartás elkövetésének a helye szerint illetékes jegyző gondoskodik.
Az illegális hulladék lerakásokkal kapcsolatos bejelentéseket a továbbiakban is megtehetik a Monorierdői Polgármesteri Hivatal felé az alábbi elérhetőségeken:
Telefonon: 06-29/419-103, email: titkarsag@monorierdo.hu, postai úton: 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A.
Az illegális hulladék felszámolása településünk közös ügye!
Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető
« visszalépés
Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
13:00 – 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00-11:00

Központi telefonszám:
06-29-419-103

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal