Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Temetői ifrastruktúra fejlesztés 2020
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása
2021. Kommunális eszköz beszerzése
2021 Felelős állattartás elősegítése
Hírek

Tájékoztató a házszámrendezési eljárás megindításáról


 | Tájékoztató a házszámrendezési eljárás megindításáról
A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A házszámok rendezése Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (X.31.) számú Önkormányzati Rendeletében foglaltak figyelembevételével történik.
A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.
Ezek során megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges. A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról a Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlan tulajdonosát értesíti. A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor.
Házszám hiánya esetén a Jegyző a házszám megállapításáról döntést hoz, amennyiben az újra házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait a hivatal tájékoztatja arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők a www.monorierdo.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.
Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető
« visszalépés
Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
13:00 – 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00-11:00

Központi telefonszám:
06-29-419-103

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Választási hirdetmény

Választási hirdetmény