Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Temetői ifrastruktúra fejlesztés 2020
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása
2021. Kommunális eszköz beszerzése
2021 Felelős állattartás elősegítése
MFP út, híd
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021
Hírek

TŰZIFA PROGRAM


 | TŰZIFA PROGRAM
A támogatásra jogosult az a fogyasztási egység (amelyen az azonos lakcímre bejelentett személyeket kell érteni), ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg
- egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a szociális vetítési alap összegének 400 %-át (114.000.-Ft)
- családban élők esetén a szociális vetítési alap 300 % -át (85.000.-Ft) és a lakásuk fával is fűthető.
Ezen felül a kérelem elbírálásánál kiemelten kell kezelni az aktív korú ellátásra - valamint az időskorúak járadékára jogosultakat, az önkormányzatunknál települési támogatásban részesülőket,
valamint a Gyermekvédelmi törvény feltételrendszere szerint szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
 
A tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet a Monorierdő Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani 2023.11.30-ig ez erre rendszeresített formanyomtatványon.
 
A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán rendelkezésre áll, valamint letölthető a település honlapján
(www.monorierdo.hu) a nyomtatványok menüpontban.
 
A kérelemhez csatolni kell a család minden tagjának jövedelméről szóló igazolását, valamint az egyéb rendszeres pénzellátások esetében hozott megállapító határozatot.
 
Tisztelettel,
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester
« visszalépés
Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő:
13:00 - 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00 - 11:30

Központi telefonszám:
06-29-419-103

E-mail cím:
titkarsag@monorierdo.hu

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal