Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Eszközbeszerzés
Temetői ifrastruktúra fejlesztés 2020
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása
2021. Kommunális eszköz beszerzése
2021 Felelős állattartás elősegítése
Hírek

Helyi adókkal kapcsolatos információk


 | Helyi adókkal kapcsolatos információk
Tisztelt Adózók!
 
A helyi adókról, valamint a gépjárműadóról szóló jogszabályi előírások szerint az adózókat terhelő építményadó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó éves összegét két részletben, minden év március 16-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) szintén március 16-ig, illetve szeptember 15-ig teljesítik helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettségüket.
 
Kérjük, hogy ha valakinek hátraléka van, azt mielőbb rendezze!
 
Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a törvényi előírások szerint a természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is –írásbeli kérelmére az adóhatóság évente egyszer legfeljebb 500 ezer Ft összegű adótartozásra jövedelem és vagyonvizsgálat nélkül legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha adótartozását nem tudja egy összegben kifizetni, akkor javasoljuk, hogy a végrehajtási cselekmények – és az ehhez kapcsolódó adózót terhelő további költségek – elkerülése érdekében kérjen részletfizetést!
Azon adózóinknak, akiknek nagyobb összegű befizetése volt év elején vagy év közben, mint az éves adója (tehát ténylegesen túlfizetése van a 2020. évben), küldtünk egyenlegértesítőt. Ilyen jellegű tényleges túlfizetés esetén az adott adónemnél az egyenleg sorban negatív előjelűösszeg szerepel.
 
A gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók postai úton nem kapnak egyenlegértesítőt!
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.). 9.§ (1) bekezdés a) pontja alapjána gazdálkodó szervezetek (többek között a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok) elektronikus ügyintézésre kötelesek, rendelkezniük kell cégkapuval, illetve minden egyéni vállalkozónak rendelkeznie kell ügyfélkapuval. Emiatt ezen adózóink minden adónemről (tehát nem csak a helyi iparűzési adóról, hanem az esetleges egyéb adónemekről is) már csak cégkapura, illetve ügyfélkapura kaptak elektronikus úton egyenlegértesítőt.  Az ügyfelek az ügyfélkapuhoz regisztrált e-mail címükre a dokumentum érkezéséről értesítést is kapnak, és az egyenlegértesítőt a tárhelyre belépve tölthetik le.
 
A vállalkozások a jövőben is már csak elektronikus úton kapnak értesítéseket nem csak azönkormányzati, hanem az állami adóhatóságtól is, ezért kérjük a vállalkozások képviselőit, hogy rendszeresen ellenőrizzék tárhelyüket!
 
Az elektronikus ügyintézési kötelezettség miatt a gazdálkodó szervezeteknek a jövőben nem küldünk csekket.
 
A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is – (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni!
 
Amennyiben elektronikus ügyintézésre kötelezett, de pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett (adószámmal rendelkező magánszemély – pl. őstermelő), és fizetési kötelezettségét nem átutalással kívánja teljesíteni, ügyfélfogadási időben személyesen az Adóirodában „csekket” igényelhet, vagy bármely OTP bankfiókban az adónemnek megfelelő számlára történő befizetéssel teljesítheti fizetési kötelezettségét.
 
Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének köszönhetően most már minden ügyfélkapuval rendelkező adózó (magánszemély, egyéni vállalkozó), illetve cégkapuval rendelkező adózó (gazdasági társaság) bármikor nyomon követheti az adószámláját az E-Önkormányzat portálon, mely elérhető az alábbi címen:
https://ohp-20.asp.lgov.hu
 
Javasoljuk, hogy az adófizetési határidők közeledtével ellenőrizzék adószámlájukat!
Amennyiben a fenti oldalra való belépést és az ügyfélkapus azonosítást követően hibaüzenet jelenik meg, akkor valószínűleg adateltérés van az adóhatóság nyilvántartása és a személyi adat nyilvántartás adatai között (az adózó az önkormányzati adóhatóság felé nem a személyi igazolványában szereplő adatokkal egyező adatokat adott meg, pl. több keresztneve van, de csak egy keresztnevet adott meg). Ilyen esetben kérjük, keressék az Adóirodát a lenti elérhetőségeken és az adategyeztetést követően az adóegyenleg lekérdezés lehetővé válik.
 
Egyéni vállalkozó – adószámmal rendelkező magánszemély elhatárolása:
Magyarországon természetes személy üzletszerű, rendszeres, nyereség- és vagyonszerzési célú, saját gazdasági kockázatvállalás melletti gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Ez egy olyan meghatározás, melyet szó szerint betartva szinte el sem képzelhető, hogy magánszemélyként egyéni vállalkozáson kívül bármilyen más formában is lehetne tevékenységet végezni, mivel szinte mindenre érvényes lehet az „üzletszerűség”, a „rendszeresség”, valamint a „nyereség- és vagyonszerzési cél”.
 
Az Ev.tv. szerinti, nem egyéni vállalkozókra vonatkozó tevékenységek
  • a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenység,
  • a szolgáltató állatorvosi tevékenység,
  • az ügyvédi tevékenység,
  • az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység,
  • a közjegyzői tevékenység,
  • az önálló bírósági végrehajtói tevékenység.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) kiemeli, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki
  • az ingatlan-bérbeadási,
  • az egyéb szálláshely-szolgáltatási
tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja.
 
Az Adóiroda elérhetőségei:
Bármely adózással kapcsolatos kérdés esetén kérjük, keressék az Adóiroda munkatársait:
Erősné Markó Anita 06-29/419-103/114 mellék
Varga Sándor 06-29/419-103/104 mellék
vagy a 06-70/638-8184-es telefonszámokon, ado@monorierdo.hu email címen, vagy személyesen az alábbi ügyfélfogadási időkben:
hétfő: 13.00-18.00 óra,
szerda:  08.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra
péntek: 08.00-11.00 óra
 
Együttműködésüket köszönjük!
Keresztény Anikó jegyző
« visszalépés
Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
13:00 – 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00-11:00

Központi telefonszám:
06-29-419-103

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Választási hirdetmény

Választási hirdetmény